Notaris loot leden Toukomstpanel

Vandaag heeft Veldkamp notarissen uit Hoogezand de 20 leden en een aantal reserveleden voor het Toukomstpanel geloot. De mensen die zijn ingeloot ontvangen een bericht van deze notaris en hebben een week de tijd om zich digitaal te ‘melden’ en identificeren. Het streven is dat het Toukomstpanel eind mei compleet is.

Als er mensen zijn die die geen gehoor geven aan de oproep, dan ontvangen de reservekandidaten in de week van 11 mei een uitnodiging om zich digitaal te melden bij de notaris. Als alle deelnemers bekend zijn ontvangen de mensen die niet zijn ingeloot daarover een bericht.

Wie komen er in het panel?
Maar liefst 240 Groningers meldden zich aan voor het Toukomstpanel. De notaris heeft door middel van een loting bepaald welke twintig Groningers in het panel plaats mogen nemen. Het panel bestaat uit veertien Groningers verspreid over de provincie. Een mix van geslacht, leeftijd en woonplaats. Aangevuld met een zes Groningers die Groningen vanuit hun werk goed kennen. Denk aan een wijkagent, verpleegkundige of onderwijzer. Een onafhankelijke voorzitter zal het panel leiden. Wie de voorzittersrol gaat vervullen is op dit moment nog niet bekend. Zodra we dit weten vermelden we dat op deze website. Aanmelden voor het Toukomstpanel kon tot en met 31 maart.

Rol van het panel
Het panel adviseert het bestuur, nadat Groningers de mogelijkheid hebben gehad ze te beoordelen, over de uit te voeren Toukomstprojecten. En dus over de besteding van de beschikbare 100 miljoen euro.

Meer informatie over het panel staat op deze pagina.