Hoever is het Toukomstpanel?

Een advies maken over een bedrag van € 100 miljoen? Zo’n kans krijg je zelden of nooit. Meer dan 250 Groningers meldden zich dan ook aan voor het Toukomstpanel. Twintig van hen werden door een notaris ingeloot. In september startte het panel met een grote klus: het komen tot een advies over welke Toukomstprojecten het beste uitgevoerd kunnen worden. Dat advies verwachten we eind januari. Het is bedoeld voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen.

Investeren in elkaar en in de inhoud
Het panel neemt haar opdracht serieus en de panelleden voelen een grote verantwoordelijkheid. Het Toukomstpanel heeft aan het begin van hun samenwerking flink wat tijd gestopt in het leren kennen van elkaar en het opbouwen van een vertrouwensband. Hun werkwijze hebben zij zelf bepaald en ook de criteria voor de beoordeling van de projecten, hebben de panelleden samen uitgewerkt. Die criteria sluiten aan bij het programmakader van Nationaal Programma Groningen.
Na de kennismaking en het bepalen van de manier van werken en de criteria, volgde het inhoudelijk inwerken van de panelleden. Het materiaal daarvoor was :

  • De 900 ideeën die zijn ingestuurd voor Toukomst
  • Een analyse van die 900 ideeën
  • 59 gebundelde projecten

Advies over de haalbaarheid van de 59 projecten
30.000 beoordelingen van de projecten door 6000 Groningers
Het rapport van die beoordelingen en de argumenten ‘voor’ en ‘tegen’ de projecten.
Het Toukomstbeeld: de toekomstvisie gebaseerd op ideeën van inwoners. Hier heeft het panel ook aan meegeschreven.

Eindadvies in zicht
Inmiddels is het Toukomstpanel twaalf keer bij elkaar geweest. Het eindadvies komt in zicht. Dit kan naar verwachting eind januari gepresenteerd worden. Het advies gaat samen met het Toukomstbeeld naar het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Deze twee onderdelen zijn het eindresultaat van het hele Toukomstproces, waar ontzettend veel Groningers aan meegedaan, meegedacht en mee-beoordeeld hebben. Een heel belangrijk en niet te negeren resultaat voor het bestuur. Toukomst is van en voor de Groningers en hun toekomst.

Toukomst is een nieuwe vorm van democratie en een uniek voorbeeld van burgerparticipatie. Geïnteresseerden kijken dan ook mee, met bijzondere interesse voor het burgerpanel, om te kijken hoe dit werkt en wat het oplevert. De Rijksuniversiteit Groningen loopt mee en evalueert de opzet, werkwijze en het resultaat van het panel.

Bereik

  • 74% Groningers op Facebook bereikt met de Toukomstberichten

  • Video’s 600.000 keer bekeken

  • 170.000 unieke bezoekers op de Toukomstwebsite

  • Google ‘trend’