Denken in kansen

Zuidoost-Groningen moet weer economisch sterk worden: een regio waar inwoners trots op zijn en waar het goed werken, wonen en leven is. Hiervoor hebben tien partijen in de regio een coöperatie opgericht. “We willen geen nadruk meer op krimp, verslechtering van de economie en vergrijzing, maar juist denken in mogelijkheden en kansen”, zegt Martin van der Leest, één van de initiatiefnemers.

Vol enthousiasme en passie praat Martin van der Leest, directeur van SealteQ, over de bijzondere samenwerking in Stadskanaal en omgeving. Samen met negen samenwerkingspartners heeft hij vorig jaar de Coöperatieve Innovatie Hub Veenkoloniën opgericht. Deskundigen van al deze bedrijven en organisaties gaan in deze coöperatie nieuwe producten ontwikkelen, produceren en in de markt zetten. Iedereen die wil aanhaken, kan meedoen en mede-eigenaar worden.

Van der Leest: “We hebben besloten over de grenzen van ons bedrijf of instelling heen te kijken. Al die ondernemers bij elkaar zorgt voor een hoop denkkracht en creativiteit. We kijken naar nieuwe mogelijkheden. Waar is vraag naar? Waar liggen mogelijkheden? En vervolgens gaan we daarmee aan de slag. Denk aan het produceren van desinfectiegel, mondkapjes of een nieuw systeem om onkruid te verwijderen.”

Maakindustrie
De coöperatie wil in het oude Philipsgebouw in Stadskanaal een innovatielab maken, waar nieuwe producten ontwikkeld en gemaakt worden. “Dit doen we samen met studenten. Door mooie producten te ontwikkelen en succesvol te maken, creëren we een hoop werkplekken en diversiteit voor jongeren. Natuurlijk is dit niet in een paar jaar klaar. Maar ik hoop dat we over vijf tot tien jaar dé maakindustrie van Noord-Nederland hebben. Het gaat erom dat we mensen in beweging willen krijgen. We investeren als initiatiefnemers in dit project met geld en onze deskundigheid, maar we willen dat veel meer mensen aanhaken.”

De coöperatie is een initiatief van SealteQ, PuurID, Rein Advies, Avitec, Witec, Rabobank, Kredietunie OG, Noorderpoort, Ubbo Emmius en gemeente Stadskanaal.

Bekijk hier het idee van Martin en zijn partners

Toukomstkrant juni 2020