De toekomst van lokaal voedsel

Het thema gezond voedsel van eigen bodem leeft! Dat bewijzen de ruim honderd ideeën over voedsel die Groningers indienden bij Toukomst. De indieners zijn het er met elkaar over eens: met lokale producten kan Groningen Nederland veroveren. Drie Groningers vertellen over hun idee voor lokaal voedsel.

Mathijs Niehaus: “Slechte voeding is vaak goedkoper dan gezonde, biologische voeding. Dat komt omdat er in de keten iets niet klopt. Vraag en aanbod weten elkaar vaak niet te vinden. Of deze zijn niet goed op elkaar afgestemd. Dat gaan we met ons idee ‘Lokaal kilo’s schuiven xl’ oplossen. Als horeca, maar ook consumenten, hun eten rechtstreeks bij de boer of een lokaal bedrijf kopen, krijgt de boer een eerlijke prijs en betaalt de consument minder. Het werk wordt ook veel leuker als boeren meer kunnen investeren in duurzame producten én kunnen werken aan goede producten voor de eigen regio in plaats van voor de export.”

Bekijk hier het idee van Mathijs

Akko Muskens: “Er is een grote noodzaak voor een ander voedselsysteem, gebaseerd op biologisch en lokaal. Dit is nodig voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en broeikasgassen, het vergroten van de biodiversiteit en het verbeteren van dierenwelzijn. Boeren die zich bij mijn idee voor een ‘Groninger landbouwcoöperatie’ aansluiten, worden geholpen om deze omslag te maken. Door samen te werken – ook met de supermarkten – kunnen betere prijsafspraken worden gemaakt en kunnen boeren die het lastig hebben weer een toekomstperspectief krijgen. En hopelijk wordt de band tussen boer en samenleving weer sterker.”

Bekijk hier het idee van Akko

Rineke Dijkinga: “Als je veel meer diversiteit aan gewassen gaat verbouwen die ook nog eens passen bij de grond, heeft dat grote voordelen voor bodem, dier, natuur en de gezondheid van rijker, kwalitatief beter én gezonder. Bovendien gaat het landschap er veel gevarieerder uitzien, zoals ik ook beschrijf in mijn idee ‘Mmm Groningen’. Gezonde voeding is vooral diverse voeding die zo gezond en vers mogelijk gegeten wordt. Waarom voeding over duizenden kilometers aanslepen als hier zoveel gezonds en lekkers kan groeien? Verbouw, verwerk en serveer dit voedsel hier in Groningen.”

Bekijk hier het idee van Rineke

Toukomstkrant juni 2020