Blog: Achter de schermen bij Toukomst

Het was bijna zover, we keken ernaar uit: vanaf april met heel veel Groningers aan de slag met het bundelen van alle aangeleverde ideeën. Sinds begin dit jaar waren we volop bezig met Toukomst en werkten we toe naar het bij elkaar brengen van mensen en ideeën. En dan is er ineens de coronacrisis en dus een noodgedwongen pauze. Bijna 900 ideeën zijn ingestuurd en te vinden op onze website. De geplande bijeenkomsten voor het bundelen van deze ideeën tot grote projecten zijn voorlopig uitgesteld. Jammer, maar we zitten niet stil. Dit moment geeft ons tijd om terug te kijken en jullie een kijkje achter de schermen te geven. Wat zijn onze ervaringen? We delen het graag met jullie in deze blog.

Allereerst, wie zijn de mensen achter Toukomst?

Je ziet ze op de foto hierboven. De gezichten achter Toukomst (allemaal onder de 40!) Johannes Boshuizen (projectleider Nationaal Programma Groningen), Jasmijn Koelega (projectleider West 8), Jeanne Cazemier (assistent programmamanager), Marloes Hingstman (communicatieadviseur), Marlous Rosegaar (all-round teamlid) en Thijs Meijer (afstudeerstagiair Kenniscentrum NoorderRuimte).

Daarnaast hebben we natuurlijk veel contact met Adriaan Geuze en Martin Biewenga (partners van West 8) en Siem Jansen (directeur van Nationaal Programma Groningen). En met het studententeam, tekstschrijvers, aanjagers, partners en alle Groningers die op allerlei manieren meedoen met Toukomst.

Wat maakt Toukomst bijzonder?

Het was best spannend, de start van dit unieke project. Niet eerder is in Nederland op provinciale schaal zo omvangrijk om ideeën gevraagd. Ideeën die de bouwstenen vormen voor een visie, terwijl er tegelijkertijd 100 miljoen euro beschikbaar is voor de uitvoering van projecten die voortkomen uit deze ideeën. En dat onder hoge tijdsdruk: onze planning was om voor de zomervakantie het Toukomstbeeld én de Toukomstprojecten te presenteren. Die strakke planning was er niet voor niets. Groningers zitten te wachten op concrete resultaten, op vooruitgang. En de resultaten worden gebruikt door de provincie en gemeenten, die bezig zijn met hun provinciale en lokale programma’s. Ook deze plannen lopen nu dus vertraging op.

Wat het project bijzonder maakt, is dat we met heel veel Groningers uit de provincie hebben gesproken over hun toekomst. We hebben ons best gedaan om met jongeren in contact te komen en zijn blij dat dit is gelukt. Het Toukomstspel bleek een mooi middel om met jongeren op scholen, bij jongerencentra en verenigingen in gesprek te gaan.

Hoe zouden Groningers reageren op Toukomst? Dat was misschien wel de spannendste vraag. Veel Groningers, zeker in het aardbevingsgebied, hebben wel wat anders aan hun hoofd dan nadenken over de toekomst. Tóch wilden we ze vragen om mee te doen. En we wilden het ‘anders doen’. Zo wilden we iedereen de gelegenheid geven om met ideeën voor de toekomst te komen. Niet alleen Groningers die de weg naar overheden en subsidies goed kennen. Maar juist ook de Groningers die niet zo vaak gehoord worden, van jong tot oud. Zeker in het begin hebben we best wel wat wenkbrauwen fronsende reacties gekregen. Met deze mensen hebben we afgesproken, gemaild en heel veel gebeld. Bedankt voor de discussie en jullie kritische vragen, dit houdt ons scherp en helpt ons verder!

Wat hadden we beter kunnen doen?

Terugkijkend op het eerste deel van Toukomst zijn er ook dingen die we anders hadden kunnen doen, waar we van leren. Een paar zaken hebben we in het begin niet goed uitgelegd, wat we later alsnog hebben gedaan. Je leest ze hieronder. En sommige dingen, zoals het panel, hebben we gaandeweg uitgewerkt en konden we daardoor pas later goed uitleggen. Allemaal zaken die je in de loop van zo’n proces in contact met de mensen ontdekt en gelukkig nog kunt aanpassen.

1.    Beter uitleggen dat Toukomst meer is dan vragen naar ‘grote ideeën voor de toekomst’.

2.    Vanaf het begin actief gesprekken organiseren over de kernwaarden van Groningen. Onze focus lag toen vooral op het verzamelen van ideeën.

3.    Beter uitleggen dat Toukomst geen subsidieloket is dat geld verdeelt over individuele ideeën.

4.    Het besef dat Toukomst geen wedstrijd is en we ideeën dus kunnen beoordelen en wegen in plaats van een stem uit te brengen op één idee.

Meer informatie hierover vind je bij onze ‘Veelgestelde vragen’ op deze website.

Waar zijn we trots op?

We zijn trots dat we heel veel Groningers hebben bereikt. En ook zoveel jongeren! Via jongerenraden, jongerencentra, maar ook op middelbare scholen en bij mbo’s. Ruim 70.000 mensen hebben tot nu toe de website bezocht en 1700 mensen gaan meedenken met het bundelen van de ideeën. Samen met studenten van de Hanzehogeschool hebben we honderden mensen gesproken over hun kijk op de toekomst en hun ideeën hierover. We zijn blij dat men ook bij het insturen van ideeën zo constructief was. Het was mooi om te zien hoe mensen hun blik op de toekomst richten. En we vinden het geweldig dat zovelen zich hebben gemeld om mee te denken. Kritisch, maar ook met het besef dat Toukomst een enorme kans is.

Waar kijken we naar uit?

We kijken uit naar het moment dat de bijeenkomsten kunnen starten om samen ideeën uit te werken tot projecten. Ideeën, die soms al heel lang in de hoofden van mensen zitten, gaan we samen bundelen en bij elkaar brengen. We kijken ook uit naar het panel van inwoners, dat na het bundelen, het bestuur van Nationaal Programma Groningen adviseert over de uit te voeren Toukomstprojecten.

We gaan voor een breed draagvlak voor de Toukomstprojecten. Het bestuur neemt het definitieve besluit, op basis van het advies van het inwonerspanel. Ook dat wordt best spannend, want iedereen kijkt mee of het geld goed wordt besteed.

En nu?

We staan nu even noodgedwongen in de pauzestand, maar we staan niet stil. We gaan de bijna 900 ingestuurde ideeën analyseren in voorbereiding op de bijeenkomsten en voor het maken van het Toukomstbeeld. Zodra we weten wat de nieuwe planning wordt, laten we dit aan jullie weten. Tot die tijd heeft iedereen de kans om zich alsnog aan te melden om mee te doen. Dit kan op deze website door bij een idee aan te geven dat je wilt meedenken.

Vragen naar aanleiding van deze blog? Of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via toukomst@nationaalprogrammagroningen.nl.

Bedankt voor al jullie ideeën, de waardevolle gesprekken en alle aanmeldingen. We houden jullie op de hoogte van het vervolg. Voor nu: blijf gezond en hopelijk tot gauw!

Johannes en Jasmijn