‘Als je altijd doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’

Marcel Niemeijer is ondernemer en panellid van het Toukomstpanel. Het panel, met daarin twintig inwoners uit de provincie Groningen, leverde eind januari 2021 het Toukomstadvies op over de besteding van 100 miljoen euro voor Toukomst. In het advies beschrijft het panel welke Toukomstprojecten het beste uitgevoerd kunnen worden.

“Ik denk dat de diversiteit één van de sleutels van het succes is”

Marcel: “Toen ik de oproep van Toukomst zag, heb ik me aangemeld als panellid. Vanuit mijn eigen vakgebied ben ik veel bezig met circulariteit en duurzaamheid. Dus als ik daarover mee mag praten, vind ik dat erg leuk. Wat ik supergaaf vond was de diversiteit in het panel: een student, een leraar, een muzikant, een politieman, ik als ondernemer, enzovoort. Ik denk ook dat die diversiteit één van de sleutels van het succes is. We hadden discussies omdat we soms hele verschillende ideeën hadden. Dat betekende niet dat het ene idee goed was en het andere niet. Je steekt er echt wat van op.”

Moestuin niet sexy

“Toukomst, zo’n groot burgerpaticipatieproject, dat zou veel meer moeten gebeuren. Ik hou me in mijn werk bezig met de organisatie van aanbestedingen van onder andere infrastructurele vraagstukken en adviseer altijd: wil je iets veranderen in je omgeving, vraag dan aan de inwoners wat ze ervan vinden. Door hen te betrekken creëer je veel meer draagvlak. Ook een burgerpanel in plaats van een panel met beleidsmedewerkers laat zien hoe goed burgerparticipatie werkt. Als je altijd doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Een moestuin in elk dorp, dat hadden beleidsmedewerkers never-nooit-niet bedacht. Voor een beleidsmedewerker is het bijvoorbeeld belangrijk om te laten zien wat je bewerkstelligd hebt. Laten we eerlijk zijn, dan is een moestuin niet sexy genoeg en spreekt een hogesnelheidslijn meer tot de verbeelding.”

“Wil je iets veranderen in je omgeving, vraag dan aan de inwoners wat ze ervan vinden.”

Inhoud – proces – gedrag

“We hebben een start gemaakt, maar nu moet het gaan gebeuren. Ik zou daar graag bij betrokken blijven. In de projectdriehoek inhoud – proces – gedrag, moet er aandacht zijn voor het onderdeel gedrag. We weten veel over de inhoud en ook is besproken over het verder uitrollen van het proces. Nu is het belangrijk dat de samenwerking goed blijft. Maar we vinden het vaak lastig om elkaar aan te spreken op gedrag. Toch is dat de crux van een goede samenwerking. Ik denk daarom dat de juiste mensen met de juiste mindset daarin een soort controlerende rol moeten hebben. Als die te strak in de wedstrijd gaan zitten, dan gaat dat ten koste van het eindresultaat.”

“Elkaar aanspreken op gedrag is de crux van een goede samenwerking.”

Leuke mensen

“Ik ben zeer benieuwd naar de uitkomst van Toukomst straks. Ik hoop voor onze provincie dat de projecten naar tevredenheid worden uitgevoerd, en dat hoop ik natuurlijk ook voor hen die het geïnitieerd hebben. Het zijn superleuke projecten en dan zijn het vaak ook superleuke mensen die het doen.”