Al meer dan 240 ideeën voor de toekomst van Groningen

Toukomst heeft inmiddels ruim 240 ideeën opgehaald voor de toekomst van Groningen. Met dit project is Nationaal Programma Groningen op zoek naar grote ideeën die Groningen en haar inwoners vooruithelpen. Sinds de start op 13 januari wisten vele Groningers de weg naar deze website te vinden om hun idee in te sturen. Ideeën insturen kan nog tot woensdag 18 maart. 

“Uit het grote aantal binnengekomen ideeën blijkt betrokkenheid van Groningers bij hun provincie”, zegt Siem Jansen, directeur van Nationaal Programma Groningen. “En dat is natuurlijk precies waarop we hadden gehoopt. Met elkaar kunnen we bouwen aan de toekomst van de provincie. Veel ideeën gaan over meer dan één thema. Bijvoorbeeld over een combinatie van werk en duurzaamheid, of landschap, natuur en toerisme. Of een combinatie van werkgelegenheid, gezondheid en onderwijs. In gesprekken met jonge Groningers merken we dat zij, zeker als ze verder weg van de stad Groningen wonen, graag meer aandacht willen voor wonen, werken en voorzieningen die voor hen belangrijk zijn.”

Beoordelen van ideeën 
Vanaf 18 maart gaat West 8 samen met indieners aan de slag met het bundelen van ideeën tot grote projecten. Aan Groningers wordt vervolgens gevraagd om deze projecten te beoordelen: wel of juist niet uitvoeren en waarom. De resultaten van deze beoordelingen gaan, samen met een quickscan over de haalbaarheid van de projecten, naar het Toukomstpanel. Dit panel geeft vervolgens in een voorstel aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen aan welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd en welke met een kleiner bedrag op weg geholpen moeten worden. De Toukomstprojecten worden in juni van dit jaar bekend gemaakt.

Toukomstpanel 
In maart kunnen inwoners van Groningen zich aanmelden voor het Toukomstpanel, in totaal gaat het om 20 tot 25 personen. Een notaris bepaalt via een loting wie er in dit panel komen. Het panel bestaat uit een gemengde groep inwoners uit de hele provincie Groningen. Daarnaast is er in het panel plaats voor inwoners die Groningen vanuit hun dagelijkse werk goed kennen, zoals een wijkagent, verpleegkundige of onderwijzer. De panelleden adviseren het bestuur in juni over het besteden van 100 miljoen euro aan projecten die de toekomst voor Groningers beter maken.