Mit Mekoar

De ideeën en projecten in Mit Mekoar gaan over het creëren van nieuwe plekken om samen te komen. Groningers willen ‘mit mekoar’ bouwen aan een provincie waar ook de toekomstige generaties goed kunnen wonen, werken en recreëren, en waar iedereen gelijke kansen krijgt. Door kinderen vanaf jonge leeftijd verhalen te vertellen over wie ze zijn, over hun leefomgeving en hen het perspectief te bieden op een kansrijke toekomst, ontstaat een zelfverzekerde generatie. Op deze pagina vind je een overzicht van alle projecten die vallen onder het thema Mit Mekoar.

Reservering: 22,5 miljoen euro
Roemte!

Roemte! is een nieuwe organisatie die sociale, culturele en maatschappelijke initiatieven helpt bij het vinden van huisvesting en het uitwerken van plannen. Roemte! biedt kennis en ondersteuning bij financiën.

Reservering: 2 miljoen euro
Een kansrijke generatie: de toekomst van Groningen

Dit project biedt het onderwijs - vanuit een grote groep vakmensen en lokale bewoners - een praktijkgericht lesprogramma aan. Uit de schoolbanken en in de praktijk aan de slag, bijvoorbeeld: in de natuur, op het gebied van beweging, voeding, techniek, theater, sociale competenties en werk.

Reservering: 3 miljoen euro
Nieuw Vakmanschap 

Het doel van project Nieuw Vakmanschap is samen leren, werken en ondernemen om de maakindustrie in de provincie te versterken. Dit wordt op verschillende manier mogelijk gemaakt: doordat bedrijven gezamenlijk innoveren, doordat onderwijsinstellingen aantrekkelijk ambachtsonderwijs aanbieden en ten slotte door het opzetten van een doe- en maak-museum waar iedereen welkom is om de combinatie van leren en werken te beleven.

Reservering: 1 miljoen euro
Kunst in de zorg

Kunst in de zorg tegen eenzaamheid en voor een sneller herstel. Kunst in de Zorg draagt bij aan het verbeteren van het zorgaanbod door het gebruiken van kunst. Kunst in de Zorg is het eerste initiatief in Groningen dat ziekenhuisbestuurders, onderzoekers, financiers en professionele kunstenaars met elkaar verbindt.

Reservering: 5 miljoen euro
Waterstofbanen in de maakindustrie 

Om het kip-ei probleem van waterstof op te lossen en te zorgen voor meer waterstofbanen is het nodig langjarig te investeren in waterstof. Een groep regionale mkb-bedrijven ontwikkelt samen met energiecoöperaties de komende jaren steeds efficiëntere plekken waar waterstof lokaal geproduceerd en getankt wordt.

Reservering: 1,2 miljoen euro
Groningen werkt circulair; we maken het zelf wel

Alle schakels in een circulaire productieketen verbonden. Met dit project wordt een duurzame keten in en rondom Groningen opgebouwd. In deze keten wordt kleding, meubels, plastic en ander afval gerecycled in nieuwe en innovatieve producten.

Reservering: 5 miljoen euro
Kansen voor kinderen uit gezinnen in armoede

Vijftien professionele- en vrijwilligersorganisaties bieden de komende vijf jaar 1.000 gezinnen en 10.000 kinderen nieuwe perspectieven. Dit project geeft ouders handvatten en kinderen vertrouwen in hun toekomst.

Reservering: 400.000 euro
Elk dorp zijn eigen voedseltuin

De ambitie van dit project is dat in 2040 elk dorp en elke stad in Groningen zijn eigen voedseltuin heeft. Voedseltuinen zijn plekken die door professionele tuinders beheerd worden en waar zij samen met de bewoners werken en bepalen wat er wordt verbouwd.

Reservering: 200.000 euro
Filosofie voor elke leerling in Groningen

Het vak filosofie voor alle middelbare scholieren in Groningen. Dit is goed voor de ontwikkeling van de kinderen, zeker in een tijd waarin het belangrijk is de discussie te voeren op basis van feiten in plaats van ongefundeerde meningen. Kritisch durven nadenken en meningen kunnen onderbouwen is een belangrijke vaardigheid.

Reserering: 1 miljoen euro
Burgerhart Groningen

Het project BurgerHart Groningen plaatst 2.500 AED’s bij burgerhulpverleners in de provincie. Ook verzorgt het project voorlichting en evalueert alle reanimaties om een optimaal levensreddend burgernetwerk te ontwikkelen.

Reservering: 200.000 euro
Route 2040

Jonge agrarische ondernemers bouwen aan nieuwe duurzame oplossingen.

Reservering: 200.000 euro
Nu leren wat later is

Leren in praktijk: met dit project krijgen leerlingen in de groepen 7 en 8 twee jaar lang elke week onder schooltijd les van gastdocenten. Beroepen van verschillende onderwijsniveaus uit de regio komen aan bod. Excursies naar de werkplek vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken.

Reservering: 25.000 euro
Nieuwe democratie in Groningen: ‘Steendammen’

‘Steendammen’ is inmiddels een beproefd praktijkgericht recept geworden onder de werktitel VanOnderen! Andere dorpen kunnen hiervan profiteren. Met zelfredzaamheid krijgt het dorp een stem, ook richting politiek. Doel? Gedragen dorpsontwikkeling.

Reservering: 25.000 euro
Noord-Nederland verbindt Europa

Noord-Nederland verbindt Europa gaat over het verkorten van de reisafstand tussen Noordoost-Nederland en Europa om de regio economisch aantrekkelijker te maken. Het Toukomstpanel reserveert 25.000 euro om een regelaar aan te stellen die ervoor zorgt dat het geld voor de Nedersaksenlijn er komt vanuit overheden.  

Reservering: 100.000 euro
Revalidatie Expertisecentrum

Het Toukomstpanel reserveert een bijdrage voor verdere uitwerking en cofinanciering voor deelname aan een ander programma op het gebied van revalidatie en specialistische zorg. Zo kan dit project serieus meedraaien in een ander project.