Mien Laand

Inwoners spreken uit dat zij betrokken willen worden bij de transities in het landschap. Er is behoefte aan meer recreatieve routes, vergroening en een betere verbinding tussen Stad en Ommeland. Dat zien we terug in de ideeën en projecten in Mien Laand. Ook de transitie van de landbouw en de wens om lokaal geproduceerde producten toegankelijk te maken voor consumenten komen naar voren in de projecten in Mien Laand. Op deze pagina vind je een overzicht van alle losse projecten die vallen onder het thema Mien Laand. Er zijn ook een aantal projecten die vallen onder het parapluproject De Landschapswerkplaats.

Reservering: 30 miljoen euro
De Landschapswerkplaats

Samen met ons inwoners, overheden en organisaties zetten we ons in om het Groningse landschap nóg mooier en toegankelijker te maken. Bij de Landschapswerkplaats kun je meedenken en -werken aan landschapsprojecten in jouw omgeving.

Reservering: 3,2 miljoen euro
Oogst van Groningen 

Lokaal produceren en consumeren. Dit project wil aan de slag met vernieuwende experimenten op het gebied van duurzame landbouw, verwerking en logistiek. De initiatiefnemers gaan op zoek naar een efficiënte regionale keten om producten van de lokale boer bij de bewoners in de regio te krijgen.

Reservering: 250.000 euro
Groningen Groen en Duurzaam: AgriFuture 

Het ontwikkelen, demonstreren en uitdragen van de resultaten van een akkerbouwsysteem dat financieel en ecologisch duurzaam is. Toukomst draagt bij aan de eerste fase, met als doel dat er een olievlek-effect ontstaat waarbij het succes van de proeftuinen van AgriFuture inspirerend werkt voor nieuwe initiatieven.

Reservering: 250.000 euro
Waddenburger 2040

Dit project heeft de ambitie om te zorgen dat in 2040 op elke feestje de “Waddenburger”, een gezonde snack gebaseerd op plantaardige eiwitten, niet mag ontbreken. Dit is het startpunt voor de opbouw van een geheel nieuwe algensector: het nieuwe Groningse groene goud voor iedereen!

Reservering: 50.000 euro
Actieplan Weidevogels

Het aantal grutto’s neemt al jaren af, in Groningen zelfs sneller dan in de rest van het land. Toukomst ondersteunt Collectief Groningen West in hun aanpak om de grutto te redden. Van de aanpak kan bovendien geleerd worden in de Landschapswerkplaats.  

Reservering: 50.000 euro
(boeren)Erven, belangrijke stapstenen in de natuur 

Meer aandacht voor natuur op het boerenerf door samen met eigenaren (boeren)erven groener te maken. Zo krijgt de natuur een duwtje in de rug zonder dat er grond aangekocht hoeft te worden. Een project van de vereniging Wierde & Dijk.