Transitie van het landbouwsysteem

Hoe mooi zou het zijn als we in Groningen vooroplopen als het gaat om kennis en ontwikkeling op het gebied van de transitie in de landbouw? Een transitie die in heel Nederland gaande is. Denk aan: verduurzaming van de landbouw, natuurinclusieve landbouw, biologisch telen, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw en transitie van bio-industrie naar meer milieuvriendelijke teelt. Welke bijdrage levert Groningen op dit moment aan de transitie van de grootschalige landbouw? En hoe worden we koploper op dit vlak?

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor deze bundelgroep relevant zijn.

Duurzaamheid en energie
Landbouw
Landbouw
Ervencoach
Bekijk dit idee 50x bewaard als favoriet
Duurzaamheid en energie
Natuur en milieu
Duurzaamheid en energie
Groen Groningen
Bekijk dit idee 1x bewaard als favoriet
Gezondheid
Landbouw
De Buurtkabel
Bekijk dit idee 22x bewaard als favoriet
Bedrijvigheid en economie
Draaihals
Bekijk dit idee 20x bewaard als favoriet
Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Bouwen en wonen
Landbouw
Gruttogronden
Bekijk dit idee 2x bewaard als favoriet
Landbouw
Landbouw
GruttoGronden
Bekijk dit idee 3x bewaard als favoriet
Landbouw