35 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 02 maart 2020

Zorg & technologie

Door de inzet van zorgtechnologie kan de zorgverlening efficiënter worden en komt er meer eigen regie bij de cliënt, waardoor deze langer zelfstandig (verantwoord) thuis kan blijven wonen.

Inwoners van Groningen, en natuurlijk ook de rest van Nederland, worden steeds ouder. Tegelijkertijd worden inwoners ook op een vroegere leeftijd afhankelijk van de gezondheidszorg.
Zorgtechnologie draagt bij aan het creëren van een efficiëntere en overzichtelijkere zorgverlening. Hiermee leggen we de eigen regie weer terug bij de cliënt of oudere. Zo zal beeldzorg bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren in de overzichtelijkheid van de gezondheidszorg, hierbij wordt een eventuele verpleegkundige efficiënter ingezet, wat bijvoorbeeld weer een winst is in het huidige personeelstekort.

Inwoners van alle leeftijden worden kritischer en zelfredzamer, ook binnen de gezondheidszorg. Waar je eerder één gezondheidsspecialist (arts) per gemeenschap had, googelen we tegenwoordig onze eigen symptomen op het internet. Veel mensen (44%) gebruiken nu het internet als een bron van informatie over hun gezondheid. Zorgtechnologie verlaagt de drempel tussen de particulier en de gezondheidszorg.

Daarnaast levert zorgtechnologie (onbewust) ook een besparing op in de zorgkosten voor de gemeenschap en natuurlijk de betalende partij. Vaak wordt het tegendeel beweerd, echter staan we NU op een omslagpunt. De afgelopen jaren is er veel onderzoek geweest naar de inzet van zorgtechnologie. Hierbij is er met een kritische houding gekeken naar de betaalbaarheid, het rendement, de succesfactoren en bovenal de veiligheid.

Voor een succesvolle implementatie van zorgtechnologie wordt er een nauwe samenwerking gevraagd van diverse organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diverse onderwijsinstellingen, IT-bedrijven, e-health specialisten, kenniscentra, zorgorganisaties en de diverse overheidsorganen.