13 Idee van: Monique Taverne Publicatiedatum: 14 maart 2020

Zorg (de)centrale

De zorg moet meer met minder. Door middel van eHealth en Connected Care kunnen we, in potentie, op een betaalbare manier de juiste zorg op de juiste plek leveren. Tenminste… als we regionaal de ondersteuning hiervan organiseren middels een ZORG (DE)CENTRALE.

Groningers die patiënt zijn, kunnen thuis worden gemonitord, behandeld of ondersteund om zelf te werken aan hun gezondheid. Alleen als alle zorgorganisaties los van elkaar eHealth producten en diensten aanschaffen, onderhouden en ondersteunen wordt dit onoverzichtelijk voor de patiënt en zorgprofessional en onbetaalbaar.

Via de ZORG (DE)CENTRALE kunnen we kennis en vaardigheden die nodig zijn om te komen tot goede eHealth en Connected Care toepassingen bundelen. Maar ook praktische zaken zoals uitgifte, reparatie en inname van wearables en een helpdesk-functie met alle zorgorganisaties in de regio delen.

De ZORG (DE)CENTALE zorgt ervoor dat patiënten in Groningen zoveel mogelijk thuis hun eigen leven kunnen leiden en zorgprofessionals de groeiende zorgvraag aankunnen.