10 Idee van: Leonard Teerling Publicatiedatum: 26 maart 2020

Zelfbediening bruggen en sluizen met transponder

De zelfbediening van bruggen en sluizen in Groningen is helaas niet uniform. Vrijwel nergens zien we de instructies ook in het Duits, terwijl bijna 50% van de vaartoeristen in Groningen afkomstig zijn uit Duitsland. Het aanleggen bij de meldsteiger is veelal problematisch omdat deze steiger te dicht bij de brug ligt, gebreken vertoont of veel te kort is. Bij veel bruggen en sluizen is volgens het regioteam van het Watersportverbond een zelfbedieningssleutel ook niet nodig. Met name geldt dit voor o.a de fietsbrug over de Pekel Aa en de Blauwediepsluis die toegang geeft tot het Oldambtmeer. Zo zijn er nog meer bruggen en sluizen. Het gebruik van uitsluitend de zelfbedieningssleutel is een rem op het vaartoerisme en slecht voor de vrijetijdseconomie in Groningen.

Archaïsche koperen zelfbedieningssleutel
Vaartoeristen van elders mijden in Groningen vaarwegen waar een zelfbedieningssleutel moet worden gebruikt, omdat zij (nog) niet in het bezit zijn van deze archaïsche koperen zelfbedieningssleutel. Het regioteam van het Watersportverbond wenst dat deze sleutel wordt vervangen door een transponder of een app waarmee vanaf de boot op een veilige manier bruggen en sluizen kunnen worden bediend en men niet hoeft aan te leggen aan de veelal te korte niet veilige meldsteigers.

Transponder of app
De techniek van de transponder voor het bedienen van bruggen en sluizen is niet nieuw en vereist geen bijzondere specialistische kennis. Ook kan worden onderzocht of een app op de telefoon niet hetzelfde resultaat heeft als een transponder. Om vandalisme en ongepast gebruik te voorkomen moeten transponders of app’s op naam worden geregistreerd. Dan kan bij misbruik of storing worden nagegaan wie de brug of sluis heeft bediend en wanneer.

Eenvoudige bediening
De besturingskast bij een brug of sluis moet zowel geschikt zijn voor het gebruik van de koperen zelfbedieningssleutel en voor bediening op afstand met een transponder of een app. De bediening door de transponder moet eenvoudig zijn en bij voorkeur slechts beschikken over drie knoppen:
* knop voor brug openen waarbij automatisch eerst de rode lamp gaat knipperen, de slagbomen naar benden en de brug gaat draaien of omhoog gaat
* knop voor het weer sluiten van de brug in omgekeerde volgorde
* calamiteitenknop voor het geval er iets mis gaat met openen of sluiten; met één van de beide andere knoppen moet de brug hetzij verder geopend hetzij doorgaan met sluiten
Voor een sluis kan eenzelfde procedure voor het op niveau brengen en het schutten starten worden gehanteerd.

Veilige vaarwegen en in het bijzonder het toepassen van een transponder of app zijn doelen in het ‘Strategisch beleidsplan 2020/2025 vaar- en waterrecreatie Groningen’ van het regioteam van het Watersportverbond.