10 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 19 februari 2020

Woonzorgcentrum voor dove ouderen

Een woonzorgcentrum voor doven ouderen, die werkgelegenheid en stageplaatsen schept voor dove jongeren.

Groningen heeft een SO en VSO voor doven. Ook wonen er in Groningen, Drenthe en Friesland dove mensen. Die komen op een leeftijd dat zij hulpbehoevend (kunnen) worden. Nu moeten zij of naar Ede, waar het enige zorgcentrum voor doven staat, of ze gaan naar een regulier zorgcentrum waar ze niet hun eigen taal “spreken”.

Als er in Groningen een woonzorgcentrum zou zijn, sla je twee vliegen in één klap. De jongeren van het VSO hebben een stageplek voor verschillende opleidingen, zoals: zorg, keuken en administratief. Voor de ouderen is er een plek waar ze in hun eigen taal (gebarentaal) terechtkunnen. Het biedt werkgelegenheid voor de dove jongere die nu veelal een Wajong hebben omdat ze nergens aan de slag kunnen.