30 Idee van: St Woonhof Sellingen Publicatiedatum: 16 maart 2020

Woonhof Sellingen, samen leven in een hof

In Sellingen, één van de mooiere dorpen van de gemeente Westerwolde, is een initiatiefgroep, inmiddels Stichting Woonhof Sellingen, al bijna twee jaar bezig met het ontwikkelen van een Woonhof. Een Woonhof, levensloopbestendig gebouwd, afgestemd op deze tijd en ontwikkeld op basis van het verticale wonen. Dit betekent: voor jongeren, gezinnen en senioren. In totaal 16 appartementen en daarbij 12 zorgwoningen. Dat alles in één woonhof – waar al dan niet volgens behoefte – veel samen kan.

Je wilt gaan samenwonen, je wilt je huis verkopen, je bent plotseling alleen komen te staan, je hebt intensieve zorg nodig maar er is geen ruimte. St. Woonhof Sellingen wil deze ontwikkeling met haar plan ondervangen. Levensloopbestendig wonen volgens de kenmerken van een hof én volgens de principes van het verticale wonen. Verschillende doelgroepen, levensfases, levensbehoeftes  samen gebracht in één Woonhof. Een centraal binnenhof waar omheen gebouwd wordt. Privacy naar binnen en openheid naar buiten toe.

Ook in Sellingen neemt het aantal ouderen en alleenstaanden toe, waardoor ook problemen als eenzaamheid en zorgbehoefte groter gaan worden. Dit plan is een tegemoetkomen aan de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van deze tijd. De vergrijzing en eenzaamheid nemen toe en mantelzorg is al langer geen vanzelfsprekendheid meer. De veel gehoorde uitspraak ‘we willen langer zelfstandig blijven wonen’ gaat niet voor iedereen op en wordt nogal eens een kwestie van moeten. In veel gevallen laat de kwaliteit van het alleen zelfstandig wonen te wensen over.

Het nieuwe wonen heeft zijn entree gemaakt en wordt op veel plaatsen in Nederland met succes uitgevoerd. Wegkijken kan niet meer. Sellingen is bij uitstek geschikt voor dit project. De locatie voor de te bouwen Woonhof ligt in het centrum van het dorp, in de directe nabijheid van de Multi Functionele Accommodatie waarin scholen, kinderopvang en een sportzaal gevestigd zijn. Ook St. Welzijn Westerwolde zetelt er. Om de hoek ligt de huisartsenpraktijk. De kerk met vereniging gebouw ligt op loopafstand, evenals het centrum van het dorp, met winkels, horeca en de openbaar vervoer haltes. Iets verder liggen de sportvelden. Door de kunstmatig in stand gehouden krimp van de afgelopen jaren zijn er ook inwoners vertrokken. Dat is jammer omdat Sellingen van oudsher een ondernemend dorp is met veel tradities. Hoe mooi zou het zijn om in Sellingen met het nieuwe wonen de oeroude traditie van de Noaber hulp voort te zetten?

Levensloopbestendig wonen in een gebouw waaraan ook zorgwoningen zijn gekoppeld. De exploitatie daarvan en de 24-uurs zorg die geleverd wordt ligt in handen van een zorgbedrijf. Dit deel van het project Woonhof voorziet eveneens in het gat dat geslagen is, vanwege de enorme inperking van de woon en zorgcomplexen en niet te vergeten de respijtzorg. Wonen in één van deze zorgwoningen betekent gewoon kunnen blijven waar je bent, omringd door het eigen vertrouwde netwerk.

De energievoorziening zou zich kunnen beperken tot de Woonhof, maar het zou ook wijkgebonden kunnen. Er zijn veel opvattingen over de vormen van energievoorzieningen maar ook over de toepassing daarvan. Het zou mooi zijn een initiatiefgroep ‘energievoorziening Woonhof’ samen te stellen die de ontwikkeling van dit deel Woonhof Sellingen op zich neemt.