17 Idee van: Johannes Lens Publicatiedatum: 02 maart 2020

Witchland Wedde

De klimaatcrisis leidt ertoe dat steeds meer mensen zich ervan bewust worden dat we in onze relatie tot de aarde doorgeschoten zijn. Dat we de verbinding met de natuur uit het oog hebben verloren en het de hoogste tijd is om die verbinding te herstellen. Moderne heksen staan voor deze trend. Witchland is een tweedaags evenement. De doelgroep bestaat uit inwoners van Westerwolde en toeristen.

In Witchland laten moderne heksen de praktijk zien van respect voor en samenleven met de natuur. Een mix van oude tradities en hedendaagse thema’s, resulterend in een duurzame levenshouding. Daarnaast wordt getoond hoe een zestiende eeuws heksenproces in zijn werk ging.

Wedde maakt deel uit van de Cittaslow-gemeente Westerwolde. Witchland sluit naadloos aan bij de kenmerken van Cittaslow: nieuwsgierig zijn naar vroeger, een leefomgeving die rijk is aan (openlucht)theaters, pleinen, cafés, restaurants en spirituele plekken, een ongerept landschap en innemende ambachtslieden, waar mensen de langzame tred van de seizoenen nog herkennen en authentieke producten, smaak, gezondheid en spontane gewoontes eerbiedigen.

Er is in de buitentuin van de Burcht Wedde ruimte voor veertig paviljoens die tezamen een dorp vormen. In elk daarvan laat een moderne heks zien wat haar (of hem) bezielt en wat heks zijn oorspronkelijk inhield: natuurmens, heler, ziener, wijze man of vrouw. De verbondenheid van mens en natuur wordt tot uiting gebracht met een slinger van kransen en overal opduikende figuren die een verschijningsvorm van duurzame energie uitbeelden. Van de samengebalde energie van living sculptures tot de uitbundige energie van nimfen en narren, minstrelen en magiërs. Elektronische geluidsinstallaties ontbreken. De muziek is live en akoestisch. Elektriciteit voor bijvoorbeeld verlichting wordt in principe duurzaam opgewekt.

De historische reconstructie van een heksenproces in de zestiende eeuw zal te zien zijn in de “Ruimte voor (levens)kunst” van de Stichting Artphy.

Witchland is een initiatief van:
Johannes Lens (Free Lens Stichting), Veele
Diana Hazelhoff, Wedde
Jan-Willem Kok (Stichting Artphy), Wessinghuizen
Hans Elbersen, Wedde