3 Idee van: Paul Noteboom Publicatiedatum: 26 maart 2020

Windenergie met een mooi Gronings uitzicht.

In Nederland gebruiken we veel energie en hebben we maar weinig plek om het op te wekken. En de plek die we hebben is al ingericht als een mooi typisch Nederlands landschap waar geen windmolen in thuis hoort.
Gelukkig worden steeds nieuwe technologieën ontwikkeld. Een van die technologieën is de kite power system. Dit zijn vliegers of zweefvliegtuigen die onbemand door de lucht scheren. Met de lift die ze produceren wordt er aan een kabel getrokken. Deze rolt langzaam uit en daarmee drijft het een dynamo aan. Als de kabel helemaal is uitgerold, daalt de vlieger/ het zweefvliegtuig langzaam en kan het daarna allemaal opnieuw beginnen.
Aan deze technologie wordt nu hard gewerkt zodat het snel beschikbaar kan komen.

Deze techniek kent meerdere voordelen vergeleken met huidige windmolens:

  • Minder materiaal nodig
    Geen horizonvervuiling
    Productie stabielere elektriciteit
    Onderhoud kan veilig op de grond gebeuren

We kunnen veel duurzame elektriciteit opwekken met deze technologie zonder dat we daar last van hebben. De huidige generatie van deze systemen werkt tussen de 200 en 450 meter, uiteindelijk zullen ze nog hoger zweven. De eerste generatie van deze systemen zal 100 kW produceren, dit is te vergelijken met windturbines van 25 meter hoog. Omdat dit systeem op hogere hoogte werkt pakt het ook stabielere wind.

Deze stabielere wind zal er meer en geleidelijker elektriciteit opwekken dan traditionele windturbines. Omdat er minder materiaal nodig is per systeem vergeleken met een normale windmolen zal de prijs van deze systemen gegarandeerd onder die van normale wind op land duiken. Hiermee wordt elektriciteit voor iedereen ook nog eens goedkoper.

Dit zou perfect passen op het platteland van noord Groningen. Veel landbouwgrond waar her en der een installatie kan staan, geen horizonvervuiling en sterke winden van de Noordzee en het wad. Dit zou een goede boost kunnen zijn voor de economie in de regio zonder de nadelen van de huidige zon en wind installaties.