8 Idee van: Marja Mentink Publicatiedatum: 31 maart 2020

Wijkgoed, de karavaan.

We willen Groningen een stukje mooier maken. Elke gemeente heeft wel een leegstaand/leegkomend gebouw. Deze gebouwen zien wij als een kans voor sociaal, economische en fysieke ontwikkeling van dorpen, buurten en wijken. Eén om de ruimte te benutten voor ideeën en initiatieven vanuit bewoners en twee, leegstaande
gebouwen nieuw leven in te blazen en cultuurhistorie te versterken. Wijkgoed is een samenwerkingsverband van SOM=, SpareSpace en De Buurtontdekkers.

Als karavaan reizen wij de regio in om samen met bewoners nalatenschap te creëren. Dit doen we door leegstaand of vrijkomend maatschappelijk vastgoed een duurzame nieuwe invulling te geven. Het doel hiermee is om de beleving van eigen dorp te verbeteren, een impuls te geven aan (bestaande) initiatieven en lokaal ondernemerschap. Elk jaar zorgen we voor het oppakken van vijf leegstaande panden. De lering hieruit, in combinatie met onze eerder opgedane kennis, nemen we mee naar de volgende opgave. We nemen lokale partners mee in het proces zodat deze beweging zich door kan zetten en uit kan breiden.

Vanuit eigen ervaring, opgroeiend op het platteland en vanuit verschillende sociale projecten in dorpen, weten we dat elk dorp uniek is. Elk dorp heeft een verhaal. Het erfgoed van gebouwen maakt hier deel van uit. Centraal staat een plek voor ontmoeting en ontwikkeling. Vaak is het lastig om deze als dorp in de lucht te houden. Men wil graag samenkomen, maar niet de lasten dragen van de moeizame exploitatie. We willen aansluiten bij de krachten van het dorp, bij lokale ondernemers en ondernemende dorpsgenoten. En onze expertise inzetten om de ideeën van bewoners wél mogelijk te maken.

We hebben een team van zeer bevlogen communitywerkers. Zij hebben veel ervaring met processen van onderop en bezitten de creativiteit om ideeën verder te brengen. Daarnaast hebben ze expertise in plattelandszaken. Ons team van communitywerkers wordt aangevuld met experts die kennis hebben van zaken rondom vastgoed, herbestemmen, beheer en verdienmodellen. Het blijft niet bij ideeën, we gaan ook daadwerkelijk aanpakken! We creëren mogelijkheden rondom een fysieke plek. Zo
zoeken we samen met de bewoners naar een duurzame oplossing waarin we de krachten van het dorp bundelen. Het eindresultaat is een zelfvoorzienend concept die een impuls geeft aan de leefbaarheid en (economische) ontwikkeling van het platteland. Met enkele actiegerichte
stappen bereiken we onze doelen.

Stap 1: Sociaal, Economisch, Fysiek
We maken een analyse van het gebouw met oog op maatschappelijke waardecreatie voor de bewoners van het dorp of de wijk.

Stap 2: Onderzoek eigenaarschap & haalbaarheid
We betrekken de bewoners en ondernemers uit het dorp of de wijk. We onderzoeken of er betrokkenheid is en hoe geldstromen in het dorp gehouden kunnen worden.

Stap 3: Samenkracht
Wat willen de bewoners? Wat kunnen zij zelf en waar is ondersteuning nodig? Welke impact willen we samen bereiken?

Stap 4: Sociale verandering
Kijken naar vormen voor duurzame samenwerking. Bewonersorganisaties, bewonerscoöperaties, bewonersbedrijven en sociaal ondernemerschap. Daar hebben wij veel ervaring mee.

Stap 5: Verdienmodel
Het verdienmodel is dat we de gebouwen voor een symbolisch bedrag huren van gemeenten. De (tijdelijke) verhuuropbrengsten worden ingezet om het proces te faciliteren. Zo bouwen we een duurzaam en
zelfvoorzienend concept.