30 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 20 maart 2020

Wierde van de Toekomst

In het oude Noord-Groningse wierdenlandschap nabij de wierde van Ezinge komt een nieuwe wierde: de wierde van de toekomst. Op deze wierde wonen, werken en leren mensen in een moderne en op de toekomst gerichte omgeving. In deze nieuwe samenleving staat kennisoverdracht centraal. Een nationaal en internationaal voorbeeld van een zelfvoorzienende en energieneutrale samenleving die opgewassen is tegen het stijgende water. De nieuwe wierde is een iconisch voorbeeld van landschapsarchitectuur waar oude en nieuwe wierden samenkomen. Tot slot is het een antwoord op de krimp in omliggende dorpen door het onderwijs tussen de bestaande dorpen te centreren.

De wierde is verdeeld in radialen (taartpunten) zoals de oude wierde van Ezinge 600 jaar voor Christus ook was opgebouwd. Bovenop de wierde staat een school. De school is het centrale gebouw van de gemeenschap zoals dat vroeger de kerk was. Naast de school zijn er educatieve werkplaatsen. Rond deze gebouwen komen winkels, horeca en is er een boerenmarkt met streekproducten.

  • Op één taartpunt staan levensloopbestendige woningen van een eigen woningcorporatie; je krijgt een huis dat bij de fase in je leven past. De huizen kennen een natuurlijke doorstroom en zijn gemaakt met materialen uit de omgeving.
  • Op de tweede taartpunt komen tiny houses voor o.a. scientists in residence van de RuG en de Hanze. Deze mensen geven ook gastlessen op de school.
  • Daarnaast is er een taartpunt met een landbouwexpertise centrum, een plek voor onderzoek en uitwerking van moderne landbouw met Groningse boeren uit de omgeving in samenwerking met de Universiteit van Wageningen en internationale partijen.
  • Op de vierde taartpunt komt er ruimte voor diverse vormen van recreatie voor alle leeftijden van moestuintjes tot speelplaatsen en van fitnessapparaten tot overdekte jeu de boules baan.
  • Op de vijfde taartpunt komt een grote moestuin en bloemenweide met bijenvolken. Op de hele wierde staan fruitbomen van oude Groningse rassen. De wierde is zelfvoorzienend ingericht qua energie met o.a. een eigen windmolenpark, aardwarmte en waterkrachtcentrale.

De nieuwe wierde is autoloos. Er is een ondergrondse parkeerplaats voor o.a. elektrisch of op waterstof rijdende auto’s. Er is een rechtstreeks snel fietspad van de wierde naar het Zernike complex met een grote nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal.

Er komt een nieuwe ecologische vorm van cremeren en een natuurbegraafplaats onderin de wierde.

Bedenkers: Natasja Bennink, Iris Offringa, Jan van der Lyke (tekeningen).