3 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Wierde als Testlab voor de Toekomstige Samenleving

WIE?
Stichting Electronic Music Society 050 (EMS) werkt sinds drie jaar samen op het voormalig Suikerunieterrein in Groningen met een aantal culturele en maatschappelijke samenwerkingspartners uit de omgeving: NP3, Teddy’s Last Ride, X_Yusuf_Boss, Groningen Verwelkomt, Missie 050, Groningen Plus, Stadshelden, Communitybuilders en Up to Us. We onderzoeken er samen hoe de wereld en maatschappij van de toekomst er uit kan zien.

WAT en HOE?
De komende jaren willen we dit onderzoek concreter vorm gaan geven in een mini-maatschappij op het Groninger platteland. Een belangrijke inspiratiebron daarvoor is het Amerikaanse ‘The Venus Project’, dat een nieuw sociaaleconomisch model onderzoekt, gebruik makend van wetenschap en technologie. In dit nieuwe model wordt gezocht naar een systeem waarbij middelen eerlijk verdeeld worden. Zo ontstaat een duurzame en eerlijke samenleving, met overvloed voor iedereen.
Daar geven we uiteraard een Groningse twist aan: we gaan actief op zoek naar samenwerkingen met partijen uit de regio. We staan daarbij ook nadrukkelijk open voor complementaire ideeën en partijen uit de regio, bijvoorbeeld innovatieve start-ups, boeren, (technische) bedrijven en de wetenschap.
Dat alles doen we op een kenmerkend onderdeel van het Groninger landschap: een wierde. De wierde biedt natuurlijke bescherming tegen de stijgende zeespiegel en is tegelijk een kenmerkend onderdeel van het Groninger landschap.
De wierde biedt bijvoorbeeld ruimte aan:
> Creatieve en innovatieve evenementen
> Vernieuwende woonvormen, waarbij verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar wonen, die elkaar vanuit eigen kracht kunnen ondersteunen
> Toekomstgerichte onderwijsvormen
> Compensatiebos; CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door het planten van bomen in dit bos.
> “Community supported agriculture”

WAAROM?
Uitdagingen:
1. We zijn steeds meer verbonden; we leven dichter op elkaar. Samenlevingen worden daardoor diverser, maar soms ook ingewikkelder. Polarisering en verharding liggen op de loer.
2. We komen door maatschappelijke en technische ontwikkelingen (robotisering, AI, digitalisering) voor complexe uitdagingen en vraagstukken te staan. Aan de andere kant hebben we door deze ontwikkelingen steeds meer tijd.
3. We hebben de wereld en haar grondstoffen de afgelopen jaren uitgeput. Er dreigt een klimaatcrisis, die ons dwingt na te denken over duurzame oplossingen voor onze levensstijl.
Oplossingen:
1. De toekomst creëren we SAMEN:
We werken aan een inclusieve community, zodat iedereen, ongeacht afkomst, achtergrond, leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of sociaaleconomische status zich welkom voelt.
2. We hebben CREATIVITEIT nodig:
Ideeën over de toekomst worden aangewakkerd door Kunst en Cultuur. Ze maken creativiteit los en creëren bewustwording rondom actuele en urgente maatschappelijke thema’s.
3. De toekomst is GROEN en DUURZAAM:
We moeten de natuur gaan herwaarderen, maar tegelijk op duurzame wijze gebruik blijven maken van de innovatiekracht van nu.