40 Idee van: Peter Brul Publicatiedatum: 19 maart 2020

Westeresch, natuurinclusieve landbouw

De Westeresch moet zich ontwikkelen tot een inspirerend voorbeeld van natuurinclusieve akkerbouw in Westerwolde. Het is een prachtig eeuwenoud essenlandschap, waar met moderne biologische landbouwmethoden gewerkt wordt aan een goed evenwicht tussen bedrijfseconomisch gezonde landbouw en een natuur met een rijke biodiversiteit. De akkerbouw levert een breed scala aan producten, van granen en boekweit tot lupine en bruine bonen.

De Westeresch en omgeving is een prachtig gebied in Westerwolde, waar twee beken samen komen om de Westerwoldsche Aa te vormen. Het hoort tot de oudste cultuurgebieden van Groningen, met esgronden die al bewerkt werden in de vroege Middeleeuwen. Het is landschappelijk heel mooi, met glooiende akkers, oerbos, houtwallen en beekdalen en het heeft een rijke diversiteit aan (zeldzame) akkerkruiden, vogels, wilde bijen, vlinders en kevers. Er wordt gewerkt aan een landbouwmethode waarbij het maaisel uit de natuurgebieden in de directe omgeving samen met mest van het vee de bemesting vormt voor de akkers. In een veelzijdige vruchtwisseling met veel groenbemesters wordt zo de bodemvruchtbaarheid weer opgebouwd. Het humusgehalte van de grond wordt weer hoger en daarmee wordt veel CO2 vast gelegd. Dit is een mooi voorbeeld hoe landbouw kan helpen om klimaatneutraal te werken, in een methodiek die aansluit bij hetgeen hier eeuwenlang traditie was.

Groningen is dé landbouwprovincie van Nederland en een zeer groot deel van het gebied en de landschappen wordt beheerd door boeren. De Westeresch wil een inspirerend voorbeeld zijn in het uitvinden van methoden om het Groninger platteland goed te beheren. Een mooi authentiek landschap en een rijke biodiversiteit met een economisch gezonde landbouw, die hoogwaardige producten levert. Ontwikkelingen in onkruidbeheersing zonder gebruik van chemische middelen stellen ons in staat  om met steeds lichtere machines, die de bodem niet belasten, probleemonkruiden de baas te blijven, terwijl broedende akkervogels gespaard blijven. De Westeresch is daarmee een uitdagend en inspirerend voorbeeld van samenwerking tussen alle betrokkenen in de keten en in de kennisontwikkeling.

Onze doelen:

 • De Westeresch ontwikkelen tot een voorbeeld voor natuurinclusieve landbouw, met moderne landbouwmethoden om een goed evenwicht te creëren tussen landbouw en natuur.
 • Klimaatneutrale landbouw, waarbij het humusgehalte van de bodem, de bodemvruchtbaarheid en het bodemleven verbeterd worden en kosten daarvan (deels) vergoed via carbon credits.
 • De landschappelijke waarde van het gebied nog verder verbeteren door een kleinschalige verkaveling, met landschapselementen en een grote diversiteit aan gewassen.
 • De biodiversiteit wat betreft zeldzame planten, insecten en vogels vergroten met behoud of verbetering van de bedrijfseconomie.
 • Producten telen die de basis vormen voor hoogwaardige, lekkere producten uit de regio, variërend van brood en banket, boekweitgrutten, pannenkoekenmeel en vleesvervangers (peulvruchten) tot bier en jenever met granen, hop en jeneverbessen uit het gebied.
 • Inwoners en bezoekers laten genieten van misschien wel het mooiste, eetbare landschap van Nederland.

Dat doen we in samenwerking met:

 • Boeren in de regio Westerwolde;
 • Producenten en verwerkers in Westerwolde, maar ook in de rest van Groningen e.o.;
 • Rijksuniversiteit Groningen;
 • Staatsbosbeheer;
 • PUUR Westerwolde;
 • Gasterij Natuurlijk Smeerling.