3 Idee van: Noorderpoort College (Delfzijl) Publicatiedatum: 17 februari 2020

Werkgelegenheid door verduurzaming industrie

Verduurzaming in de industrie zorgt voor meer banen. Aanpassingen in fabrieken, meer windmolens en het aanleggen van zonneparken zorgt voor werkgelegenheid.