35 Idee van: Niek Kuizenga Publicatiedatum: 21 maart 2020

Werelderfgoed Centrum Waddenzee

In Lauwersoog willen we in 2022 een toonaangevend centrum van wereldklasse over de UNESCO Werelderfgoed Waddenzee openen. Hier vindt de bezoeker exposities, echte zeehonden (die om medische redenen worden opgevangen), kunnen we een kijkje in het lab nemen en de campus van internationale (studenten en) onderzoekers, en kiezen we uit het aanbod van lokale ondernemers. Je gaat weg met de geur van de zee in je neus, modder aan je schoenen en nieuwe liefde voor het Wad en zijn bewoners. En het besef om te zorgen voor een goede balans tussen mens en natuur in de Waddenzee, nu en in de toekomst.

Het WEC wordt ook een thuishonk voor de vele organisaties die zich met de Wadden bezighouden. Een plek voor ontmoeting, uitwisseling van kennis en debat. Inmiddels steunen ruim 15 organisaties die actief zijn in/rondom de Wadden en Lauwersoog dit initiatief, waaronder Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Duurzame Haven Coalitie, Vissersvereniging Hulp in Nood, Rijkswaterstaat, NDC mediagroep, RU Groningen, Waddenvereniging, Geïntegreerde Visserij, Manifest Lauwerskust en Haven Lauwersoog. Zij zijn verenigd in de “WECommunity” en werken samen aan de toekomst, met respect voor de natuur en met oog voor de economische belangen.

De bezoekersbeleving zal inhoudelijk worden ontwikkeld met anderen. Zo wordt Het Lab en Campus ingevuld met o.a. het NIOZ en de RUG. Het WEC wordt ook een plek voor constructieve dialoog over de spanning tussen ecologie en economie, visserij, natuurbeheer en toerisme in dit gebied.

Het WEC zet Lauwersoog op de kaart als een toeristische bestemming, een plek waar veel te beleven valt, en zorgt door de komst van nieuwe bezoekersgroepen en een langere verblijfsduur voor een economische impuls voor Noordkust van Groningen en Friesland. Lokale ondernemers zoals aanbieders van Wadtochten, duurzame vissers, restaurants en accommodaties winnen klandizie. Het hoogstaande aanbod (gebouw, exposities, programmering) zorgt voor uitstraling ver buiten de gemeente het Hogeland en de Provincie Groningen.

We gaan samenwerken met de andere bezoekerscentra aan de Waddenkust, in Duitsland (Wilhelmshaven) en Denemarken (Ribe). Daarmee zetten we het Nederlandse Waddengebied ook internationaal veel prominenter de kaart. Bovendien is het onze droom dat het WEC zal uitgroeien tot een vaste waarde in het onderwijs in (Noord)Nederland. Van programma’s voor het basisonderwijs tot een ‘livinglab’ waar studenten en bedrijven samen werken aan een groene duurzame toekomst: het WEC is een plek waar je beleeft, onderzoekt, experimenteert en leert.

Het initiatief tot het WEC is in 2016 genomen door Niek Kuizenga, directeur van Zeehondencentrum Pieterburen. Hij vond eerste medestanders in de Provincie Groningen, de gemeente de Marne (inmiddels het Hogeland), Staatsbosbeheer en de Haven Lauwersoog. De inbreng van het zeehondencentrum geeft ook een belangrijke impuls voor de gewenste bezoekersstroom en de exploitatie.