5 Idee van: Groningen Seaports Marjolein Zwerver Publicatiedatum: 27 maart 2020

Weiwerd, cultuur en industrie

De wierde Weiwerd ligt ten zuiden van het Chemie Park Delfzijl. De dorpswierde dateert uit omstreeks het begin van onze jaartelling en werd in 1961 officieel als archeologisch rijksmonument geregistreerd. Op de wierde Weiwerd willen we kleine bedrijven huisvesten, start-ups en scale-ups, en eventueel MOI werkplekken. Een inspirerende plek waar vraagstukken uit de omliggende industrie en de kennis van innovatieve bedrijven bij elkaar komen. En waar technologie en samenwerking op een bijzondere manier in het landschap worden verweven. Zie voor meer informatie www.weiwerd.nl.

Om dit te realiseren heeft Groningen Seaports de kavels waarop woningen hebben gestaan in de afgelopen jaren aangekocht, evenals een tweetal boerderijen. Het idee leeft om de boerderijen in te richten als bedrijfsverzamelgebouw. Hoewel een van de boerderijen onlangs is opgebrand, zal het plan om deze te verbouwen tot huisvesting voor kleine en startende bedrijven worden doorgezet.

Voor wat betreft de andere boerderij is de wens om deze in te richten als een tijdelijk theater. Dit heeft te maken met het Theater De Molenberg uit Delfzijl, het pand hiervan wordt gesloopt, en er komt een nieuw gebouw, maar in de tussenliggende tijd (een periode van ongeveer 3 jaar) wordt er naar een tijdelijke huisvesting gezocht. Daarvoor willen we deze boerderij beschikbaar stellen. Het wordt dan ingericht met een theateropstelling voor ongeveer 150 bezoekers. Op en rondom het erf is er voldoende ruimte voor parkeergelegenheid en aan het pand kan een horecabestemming worden gekoppeld.

Juist op deze mooie plek die gekenmerkt wordt als cultuur historisch erfgoed zou het fantastisch zijn om tijdelijk het theater te huisvesten en na afloop van het gebruiken van de boerderij voor deze functie zal Groningen Seaports verder gaan met het omvormen van het pand tot bedrijvenverzamelgebouw.