5 Idee van: Coen van de Steeg Publicatiedatum: 01 april 2020

WeHelpen de toukomst

De coronacrisis sterkt ons in verbondenheid en nieuw noaberschap. Sinds 2012 is hiervoor al een basis gelegd door wehelpen.nl. Nu is de tijd om een duurzame infrastructuur beschikbaar te maken met ruimte voor eigen gezicht en aanpak.

WeHelpen de toukomst!

Groningen is een prachtprovincie. Nait soez’n en ‘kop d’r veur’ mentaliteit. Maar de provincie kent grote uitdagingen op het gebied van leefbaarheid en gezondheid. De huidige tijd waarin we in de ban zijn van het coronavirus, sterkt ons in de onderlinge verbondenheid en bereidheid om er voor elkaar te zijn. Nu leggen we (versneld) de basis zijn voor wat in de toekomst het nieuwe normaal zal (maar ook moet) zijn. Denk aan de grote uitdagingen rondom langer zelfstandig thuis wonen en mantelzorg die in de toekomst meer dan ooit zullen gaan spelen.

Kortom, we kunnen als mensen elkaars hulp goed gebruiken. Er is nog steeds een enorm ongebruikt potentieel op het gebied van onderlinge hulp. Er zijn vele initiatieven die zich richten op het matchen van vraag en aanbod. WeHelpen doet dit sinds 2012 vanuit een nationale en lokale samenwerkingsstructuur, ondersteund met een ervaren en professionele service organisatie.  De app Whapp van WeHelpen brengt de vraag en aanbod van hulp bij elkaar en start dichtbij de directe geografische omgeving van de medemens.

Komende jaren zien wij, mede als gevolg van de coronacrisis, een duidelijke beweging richting het bij elkaar brengen van initiatieven rondom informele hulp. Hiervan is Heel Groningen Helpt een mooi voorbeeld, een samenwerking op provinciaal niveau tussen diverse burgerinitiatieven, hulpdiensten en vrijwilligersorganisaties. De WeHelpen infrastructuur is hierin een belangrijke en betrouwbare motor daar waar het gaat om platformtechnologie en ervaring in het digitaal matchen

Voor de ’toukomst’ zien wij belangrijke ontwikkelingen in het, vanuit een ethisch manifest geborgd, beschikbaar stellen (en houden) van deze infrastructuur. Onder andere door het technische koppelvlak van WeHelpen beschikbaar te stellen voor burgerplatformen, online vindplaatsen voor vrijwillige inzet en andere websites en apps die zich richten op het ondersteunen van mantelzorgers, het bestrijden van eenzaamheid en het stimuleren van informele zorg. Kortom, een ecosysteem vanuit een sterke voedingsbron die helpende handen door de hele provincie heeft snel en efficiënt matcht met de benodigde hulp in de toekomst.

Heel Groningen Helpt…niet alleen nu…maar vooral ook straks. Oftewel moderne manieren voor het ‘ouderwetse’ noaberschap