25 Idee van: Leonard Teerling Publicatiedatum: 25 maart 2020

Watersportcentrum Oldambtmeer

Het verenigingsleven kon in de Flevopolders alleen goed van de grond komen met financiële ondersteuning van destijds de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Een zelfde situatie doet zich nu voor op het nieuw ontwikkelde recreatiegebied Oldambtmeer. Wel is er infrastructuur voor de waterrecreatie, maar is het verenigingsleven op het gebied van de waterrecreatie en watersport niet (goed) van de grond gekomen.

Oorzaken hiervoor zijn o.a het ontbreken van goede initiatieven, een eigen ruimte en het (nog) niet verstrekken van de gewenste financiële middelen en mogelijkheden hiervoor door provincie en gemeente.

 

Watersportvereniging Oldambtmeer heeft het moeilijk

Zo heeft de Watersportvereniging Oldambtmeer het nog steeds moeilijk wegens het ontbreken van een eigen ruimte of clubgebouw en kan niet goed meedoen aan zeilwedstrijden. Evenementen voor jeugdigen organiseren is niet (goed) mogelijk, mede door het ontbreken van eigen materieel in een populaire zeilklasse. Ondanks grote inspanningen stagneert de groei van de vereniging en loopt zelfs terug naar een dramatisch niveau. Het kan niet zo zijn dat we beschikken over een prachtig en ideaal meer, terwijl waterrecreatie en watersport niet goed van de grond komen. Ja een zeilvereniging dreigt zelfs ophouden te bestaan. Een slechte zaak voor het imago van de regio en voor het Oldambtmeer in het bijzonder.

 

Kanovereniging

Een kanovereniging vraagt ook meer dan één of twee containers en moet ook over een eigen ruimte kunnen beschikken. Het ontbreken van een ‘eigen thuis’ is funest voor zowel een zeil- als een kanovereniging.

 

Boardsports

Het Oldambtmeer heeft prachtige locaties om boardsports (surfen en kitesurfen) te beoefenen. Locaties geschikt maken vraagt slechts een geringe investering. In combinatie met (kite)surflessen en eigen materieel kan ook met boardsports een boost gegeven worden aan de sportieve watersport op het Oldambtmeer.

 

Stichting waterrecreatie Oldambtmeer

Het Regioteam van het Watersportverbond geeft aan dat een watersportcentrum, waarin de drie hiervoor genoemde activiteiten kunnen worden verenigd, zeer kansrijk is. Als daarvoor financiële middelen beschikbaar komen, zal het Watersportverbond haar volle medewerking verlenen dit te realiseren. Te denken valt aan een stichting waarin al het materieel wordt ondergebracht waardoor de verenigingen zelf gemakkelijker tot stand komen en kunnen groeien.

 

Samenwerking met recreatieondernemers

Aan het meer zijn twee á drie kansrijke locaties voor het realiseren van een dergelijk watersportcentrum. Belangrijk is de samenwerking met de lokale jachthavenbeheerders die deels ook al zeillessen voor de jeugd verzorgen (in optimisten). Het zal een win-win situatie opleveren. Het is goed voor de leefbaarheid in de regio en is ook goed voor de plaatselijke vrijetijdseconomie.