2 Idee van: Bas Pieterse Publicatiedatum: 19 februari 2020

Wat weet jij van Groningen?

Een lespakket over Groningen voor alle leerlingen op de basisschool. Laten we jongeren leren hoe fijn het is om in Groningen op te mogen groeien en welke sociale en maatschappelijke perspectieven er zijn. Een interactief lespakket is een prachtig middel om dat doel te bereiken.

In opdracht van de veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft Klassewijzer een lespakket ontwikkeld voor alle scholen over gas uit Groningen en wat je doet bij aardbevingen (www.aardbevingenwijzer.nl).

Scholen die hieraan mee doen krijgen gas(t)lessen en heel veel leerzame en duurzame informatie. Klassewijzer heeft nu de ambitie om dit lespakket, samen met de VRG en wellicht andere partijen verder te ontwikkelen naar een lespakket bestaande uit al die interessante en uitdagende ontwikkelingen in de provincie Groningen. Prachtig middel om niet alleen leerlingen in Groningen alles te laten leren over de provincie, maar ook alle leerlingen buiten Groningen. Geef hun Toukomst!