4 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 09 maart 2020

Waddenzee ecologisch toerisme

Langs de kustlijn in samenwerking met de Waddenvereniging en Staatsbosbeheer een recreatieve invulling ontwikkelen van het gebied. Kleinschalige projecten zoals vogelkijkhutten, dijkbeheer en bijvoorbeeld zeekraaltuinen. Het Waterschap kan benaderd worden om voorlichting te geven op welke manier zij werken.

Ook agrariërs betrekken door middel van voorlichting geven over hun bedrijf. Nieuwe fietspaden aanleggen. Camperplaatsen met voorzieningen openen net als kleine groene campings zoals elders in Nederland door Staatsbosbeheer zijn ontwikkeld.

Alles op kleine en vooral eenvoudige schaal, passend in het natuurgebied. Vooral géén massatoerisme!

Dit zal Groningen positief op de kaart zetten!