5 Idee van: Marieke Postma Publicatiedatum: 17 maart 2020

Vrouwkracht Groningen

Aletta Jacobs was de eerste vrouw die mocht studeren op een universiteit. Ze wilde net als haar vader en oudste broer dokter worden en nam het heft in eigen hand: ze schreef de minister een brief dat ze wilde studeren en werd uiteindelijk toegelaten tot de universiteit van Groningen. Op latere leeftijd bleef ze zich inzetten voor de rechten van de vrouw en dat resulteerde uiteindelijk in 1917 tot het passiefkiesrecht voor vrouwen en in 1919 tot het actief kiesrecht. Aletta zei daarover: ‘Dankzij het vrouwenkiesrecht zullen misstanden verdwijnen die eeuwenlang konden voortwoekeren omdat de wereld eenzijdig geregeerd werd , omdat overal en in alles de vrouwenhand en bovenal het vrouwenhart ontbrak.’

Aletta besloot het anders te doen. Anders dan wat de maatschappij van haar verwachtte en anders dan wat tot nu toe in haar familie gewoon was. Haar beslissing heeft gezorgd voor verandering en is van grote betekenis geweest voor vrouwen in Nederland en zelfs daarbuiten.

Laten we de kracht, kennis, kunde en gedrevenheid van Groningse vrouwen opnieuw aanboren. Als we het verschil willen gaan maken voor Groningen moeten we investeren in de mensen. Problemen aanpakken die van generatie op generatie overgaan in dit gebied. Dan gaat het bijvoorbeeld over armoede, gebrek aan scholing en werkloosheid. Maar ook over de toenemende tegenstelling tussen culturen/geloof. Hoe leven we fijn met elkaar samen? Of vandaag de dag toch ook nog over de positie van vrouwen. Hoe zorgen we dat we afscheid nemen van de Groningse bescheidenheid en onzekerheid en nemen we als vrouwen hier vol onze positie in? Vraagstukken waar we met de kennis, kunde, gedrevenheid en vooral een vrouwenhart het begin van een oplossing kunnen bedenken.

Wat gaan we doen?

We organiseren een conferentie voor en door vrouwen in Groningen (hele provincie). Het doel is om de kracht en het potentieel van Groningse vrouwen zichtbaar en kenbaar te maken en in te zetten voor vraagstukken in het sociaal domein. We laten vrouwen ervaren wat er mogelijk is als je het aanwezige potentieel laat zien, aan elkaar koppelt en gebruikt om oplossingen te bedenken voor Groningse vraagstukken in het sociaal domein. Niet alleen tijdens de conferentie zelf, maar ook in de voorbereiding en daarna. We bouwen aan een platform waar vrouwen kunnen netwerken, kennis delen, ontwikkelen en samenwerken. Concrete project ideeën worden in aanloop en tijdens de conferentie ontwikkeld en daarna uitgevoerd.

Het idee is bedacht door Anja Woortman, oud-wethouder Midden Groningen, Alien van der Sluis, docent en onderzoeker aan de Hanzehogeschool en Marieke Postma, zelfstandig adviseur en projectleider in het sociaal domein. Zij zijn ervan overtuigd dat de vrouwenhand en het vrouwenhart hard nodig zijn om de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen op te lossen. Hun bij elkaar opgetelde netwerken, kennis, kunde en talenten vormen een sterke basis om deze vrouwenconferentie tot een succes te maken.