35 Idee van: Jan Bakker Publicatiedatum: 17 januari 2020

Vosholen duurzaam

Ik zou Groningen in de toekomst groener, blauwer en innovatiever ingericht willen zien worden.

In Vosholen woon je ontspannen. De omgeving biedt je prachtige parken en natuurgebieden, waar je kunt wandelen, fietsen en joggen. Ook zijn er schitterende wateren die zich lenen voor zwem-, surf- en vaarplezier. De wijk zelf wordt gesierd door groen- en waterpartijen, stijlvolle straten en sfeervolle hofjes die uitnodigen om naar buiten te gaan. Waar je kunt wandelen, fietsen en joggen! Maar de wijk kan duurzamer, en beter voorbereid worden op de nieuwe leefomgeving voor de toekomst! De krimp van inwonersaantallen zet door volgens CBS-cijfers, waardoor het nu de tijd is om te kijken hoe we onze leefomgeving zo groen en duurzaam mogelijk kunnen gaan maken in plaats van te investeren in bebouwing die over een aantal jaren niet meer van toepassing is.
Bron: Sterke groei in steden en randgemeenten verwacht

Door bij de inrichting van onze buitenruimte gebruik te maken van duurzame materialen met een meetbaar lage ecologische footprint en een sterke relatie met de directe natuur om ons heen, kan de mens vrij consumeren zonder dat dit ten koste gaat van de natuur, deze kan er zelfs door floreren. Ook het meer toepassen van groen en blauw verhoogt de leefwaarde. Kernwaarde van groen en blauw zijn:

–        Betere gezondheid
–        Grotere sociale cohesie
–        Beter functioneren op het vlak van wonen, economie, onderwijs en recreëren
–        Hogere waarde van onroerend goed
–        Betere ontwikkeling bij kinderen, zowel fysiek als mentaal
–        Verbeterde concentratie en stimuleren van beweging
–        Reductie vandalisme/agressie

Door duurzame maatregelen te combineren met mogelijkheden/opties voor vrijetijdsbesteding in de eigen wijk kan er een natuurvriendelijkere woonwijk gecreëerd worden die klaar is voor de toekomst. Overal om je heen hoor je dat een gemeente in 2030 energieneutraal moet zijn. Maar waarom 2030? Waarom niet eerder? Het is nu de tijd om plannen te maken en ook direct uit te voeren. Energie neutraal moet zichtbaar worden. Vaak wordt gezegd dat maatregelen alleen maar geld kosten, dit is ook zo maar het kan ook veel opleveren. De mind-set moet aangepast worden. Een voorbeeld is natuurvriendelijk beheer van de openbare ruimte. Door bermen en velden te voorzien van bloemenmengsels voor bijen, vogels en vlinders krijg je niet alleen een mooier landschap maar is het ook natuurvriendelijker.

In het ideeën boek wat ik heb opgesteld probeer ik kansen en mogelijkheden te schetsen en als burger mee te denken om een duurzame en ecologische samenleving te creëren. In dit plan die als gespreksdocument en inspiratiedocument gelezen kan worden heb ik op gebied van nieuwe energievormen/ voedsel/ groen en beleving vergroting eigen omgeving een aantal voorbeelden geschetst waarvan ik denk die de wijk ten goede komen. Vooral het combineren van oplossingen en mogelijkheden is een must.

Voor meer informatie over dit project zie: http://www.vossenstreek.nl/de-vosholen-duurzaam-en-aantrekkelijk-poll