7 Idee van: Freerk Jan Bruins Publicatiedatum: 12 maart 2020

VONK Traineeship

Hoe behouden we toptalent voor Noord-Nederland? Veel jonge, ambitieuze academici vertrekken na het afronden van hun studie snel naar de Randstad. En dat terwijl we met de complexe maatschappelijke problemen juist een nieuwe generatie onafhankelijke geesten nodig hebben! VONK Traineeship brengt daar verandering in. VONK is een tweejarig traineeship waarin de afgestudeerden aan het werk gaan bij drie verschillende Noordelijke organisaties. Daarnaast volgen ze een intensief ontwikkelprogramma.

Hoe behouden we toptalent voor Noord-Nederland?

Veel ambitieuze afgestudeerde academici vertrekken na het afronden van hun studie snel naar de Randstad. Dit vanuit de gedachte dat daar werk is, daar het netwerk is, daar is in hun ogen ‘the place to be’. Echter: Noord-Nederland heeft heel veel te bieden! Alleen is dat veel minder zichtbaar. Zeker voor jonge academici die niet zoals hbo opgeleide mensen, middels stages in aanraking komen met werkgevers.

Buro Bries zet daarom het traineeship VONK op. VONK verbindt jong toptalent aan ambitieuze organisaties in Noord-Nederland. Voor regionale werkgevers is dit dé manier om te innoveren en impactgedreven toptalent aan zich te binden.
In een traineeship van twee jaar voeren de trainees opdrachten uit bij drie verschillende organisaties zoals corporates, mkb-bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden.

Ook buiten de opdrachten om zorgt VONK ervoor dat de trainees zich blijven ontwikkelen, dit door hen intensieve persoonlijke begeleiding te bieden. De trainee zit vier dagen per week bij de opdrachtgever en heeft één dag voor training, coaching en intervisie bij op het VONK-kantoor. Het ontwikkelprogramma kent drie hoofdlijnen, te weten: Persoonlijk leiderschap, Professionele vaardigheden en Ondernemersschap&Creativiteit. Ze leren zichzelf kennen, bouwen een netwerk op en ontdekken de kansen binnen uitdagende werkgevers in Noord-Nederland.
Als organisatie verbind je je aan VONK omdat je ambitieus toptalent aan je wilt binden. Met de trainees van VONK haal je een nieuwe generatie onafhankelijke geesten binnen. Een generatie die doorvraagt en vastgeroeste werkwijzen durft los te laten. Voor wie samenwerken en de bottom up benadering iets vanzelfsprekends is.

De trainees van VONK zijn erg geschikt om frisse ideeën naar binnen te halen en innovatieve projecten op te zetten binnen Noordelijke organisaties. De ondernemende houding van onze talenten zorgt ervoor dat er vaart komt in projecten en dat er op een vernieuwende manier resultaat geboekt wordt.

VONK werft de juiste talenten, ondersteunt bij het vormgeven van goede en uitdagende opdrachten en biedt een hoogwaardig opleidingsprogramma. Na het tweejarige programma kunnen opdrachtgevers de goed getrainde trainees kosteloos een baan aanbieden. Bij het ontwikkelen van dit traineeship werken we nauw samen met werkgevers en de trainees zelf, zodat het programma goed aansluit bij ieders behoeften. Door samen te werken zetten onze opdrachtgevers Noord-Nederland op de kaart als aantrekkelijk werkgebied voor ambitieus toptalent.

VONK werkt aanstekelijk.
Werk je mee?