48 Idee van: Jelwin en Ymkje Kuipers Publicatiedatum: 31 maart 2020

Voedselbos Opende

Het idee om de toukomst van Groningen groener en duurzamer te maken is het aanleggen van voedselbossen. Voedselbossen leggen veel CO2 vast, produceren voedsel en vergroten de biodiversiteit. Een voedselbos is tevens geschikt om in te recreëren en gezamenlijk te beheren. Hiermee dragen voedselbossen bij aan doelstellingen voor het milieu, landbouw, maar ook samenleving.

Een voedselbos is een veel genoemde wens, en er zijn dan ook al meerdere ideeën op deze plek ingediend voor een voedselbos. We denken een goede bijdrage te kunnen leveren omdat we heel snel van plan naar realisatie kunnen.

Wij zijn houders van Schotse Hooglanders en we zijn bereid om een deel van onze percelen beschikbaar te stellen voor de aanleg van voedselbossen. We hebben percelen beschikbaar die gelegen zijn dichtbij de dorpskern van Opende. Het gaat om minimaal een halve hectare, en bij voldoende financiële middelen en animo kunnen we dat uitbreiden tot 12 hectare of nog meer. Het voedselbos wordt aangelegd met inheemse soorten. Er wordt niet met gif gespoten en de natuur kan zoveel mogelijk zijn gang gaan.

Ook aan de afzet van voedsel wat een voedselbos oplevert is al gedacht. We verkopen nu natuurvlees van onze Schotse Hooglanders, maar walnoten, groente en fruit zou daarop een mooie aanvulling zijn. Hiermee kunnen we naar een duurzaam project gaan wat na enkele jaren ook opbrengst gaat genereren vanuit waar de onderhoudskosten betaald kunnen worden.

We zijn voornemens bij de aanleg en ook de latere oogst vrijwilligers te betrekken. Mogelijk kan het werk mede gedaan worden door mensen die graag willen re-integreren na een periode ziekte. Het werk is buiten, ontspannen en zinvol.
Door de voedselbossen op locaties dichtbij dorpskernen aan te leggen kan de omgeving optimaal meegenieten van dit stukje natuur. Het zogenaamde bos-baden is vooral bekend vanuit Japan, maar de positieve effecten van bomen op de mens zijn uiteraard ook hier van toepassing. We kunnen delen van het bos toegankelijk maken door er wandelpaden in aan te leggen. Fijn voor dorpsbewoners en toeristen.
Daarnaast kan het voedselbos een rol gaan spelen in de educatie van basisschool kinderen en middelbare school leerlingen.