3 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 31 maart 2020

Voedsel, Natuur en Inspiratie aan de Drentsche Aa

Het Voedselbos te Glimmen, een prachtige plek van 2,75 ha aan de Drentsche Aa, is van grote waarde is voor de provincie Groningen; zowel ecologisch, sociaal als economisch. Een diverse groep mensen, jong en oud, van inwoners tot studenten en van overheid tot ondernemers, kunnen bij ons komen genieten. De thema’s waar stichting Voedselbos te Glimmen voor staat, Voedsel, Natuur en Inspiratie, worden gezamenlijk beleefd en verder verspreid in de lokale en regionale gemeenschap. Zo hebben we, alleen al in 2019 en terwijl we pas in de voorbereidingsfase zitten, 61 vrijwilligers, 514 bezoekers ontvangen, 13 persmomenten gehad, 25 studenten betrokken en ruim 70 samenwerkingspartners op de lijst.

Een voedselbos biedt natuurlijk voedselproductie, maar het is tegelijkertijd zoveel meer dan dat. Het voedselbos bootst een natuurlijk bos na en heeft een grote biodiversiteit, waardoor het een zelfvoorzienend, weerbaar systeem is dat zonder toevoegingen van mest en water en ook onder extremere weersomstandigheden in balans blijft. Daarnaast biedt het voedselbos ook CO2 compensatie door het zelfkweken van bomen, educatie en inspiratie over ‘samenwerken met, en leren van de natuur’.

Zowel het landschappelijke ontwerp van Voedselbos te Glimmen als het ontwerp van het gebouw, is uniek. Het doet recht aan het (herstel van het) cultuurhistorische landschap van de Drentsche Aa, de cultuurhistorie van de Groninger Slingertuinen en is gebaseerd op de natuurlijke spiraal met Gulden Snede-verhoudingen. Deze verhoudingen zorgen voor optimale efficiëntie en optimale effectiviteit (zoals in een slakkenhuis) en zorgt ervoor dat er met minimale middelen maximaal resultaat kan worden bereikt in de hele ontwikkeling van Voedselbos te Glimmen.

Met de stichting Voedselbos te Glimmen dragen we bij aan het welbevinden onze samenleving en onze natuurlijke omgeving. Daarom is ons vernieuwende project de manier om de toekomst van Groningen te verrijken: op weg naar meer natuur, meer biodiversiteit en minder CO2!