5 Idee van: Dijko Kamphuis Publicatiedatum: 18 maart 2020

Verwarming op waterstof

Laat Groningen een voorbeeld zijn voor de rest van het land en schakel volledig over op waterstof voor de verwarming van woningen. Ontwikkel een eenvoudige huisunit waarin waterstof wordt omgezet in elektriciteit. Vervang de gasgestookte CV-ketel door een eenvoudige elektrische ketel en de hele CV-installatie kan behouden blijven.

Pas het huidige gasleidingennetwerk aan voor het transport van waterstof vanuit bijvoorbeeld de Eemshaven. Hiermee kunnen alle woningen in een stedelijke agglomeratie verwarmd worden zonder gebruik te maken van warmtepompen en zonnepanelen die in de steden geen plekje kunnen vinden. Bovendien is een extreme uitbreiding van het elektriciteitsnet hierdoor niet meer nodig.

Het zet Groningen in positieve zin op de kaart en fungeert daarbij als voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland en de omringende landen die nu steeds meer afhankelijk gaan worden van het Russische gas.