17 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 11 maart 2020

Vernieuwend onderwijs, ook buiten de grote stad

De wereld van kennis en technologie verandert zo snel dat het huidige onderwijs opleidt voor banen die er niet meer zijn als de kinderen klaar zijn met school. Vernieuwend onderwijs bereidt kinderen voor op die onzekere toekomst. Juist ook in het relatief dunbevolkte Zuidoost Groningen is er behoefte aan dit onderwijs van de toekomst; het antwoord is Plan B, een vernieuwende, sociocratische school voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.

Het onderwijs zoals we dat nu kennen is gebaseerd op het industriële tijdperk, waarin school je voorbereidt op een baan met een vaste, duidelijke werkomschrijving. Iets wat je tientallen jaren kon blijven doen. Maar de tijden veranderen, de technologische ontwikkelingen gaan heel snel, en verwacht wordt dat de invulling van “werk” er over 20 jaar totaal anders uit zal gaan zien. Er zal veel behoefte zijn aan creatieve mensen, die innovatief zijn en de wereld vooruit kunnen helpen.

Daarom moet ook heel anders naar onderwijs worden gekeken. Behalve kennis zijn ook vaardigheden, inzicht en houding heel belangrijk. Juist die vaardigheden bereiden de kinderen voor op een toekomst waarin steeds sneller aanpassingen van mensen zullen worden verwacht.

Hoe bereid je je kind voor op zo’n nieuwe tijd, waar we nog maar zo weinig vanaf weten? Door ze niet op basis van leeftijd in klassen in te delen, maar op niveau en leerbehoefte. Door kennis te koppelen aan zelfkennis. Door kinderen tijd en ruimte te geven om lekker de wereld te gaan ontdekken, nemen zij zelf verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Het is de enige manier om hen voor te bereiden op een toekomst die nog zo totaal onzeker is. En dan komt er vanzelf een punt dat zij vanuit intrinsieke motivatie willen leren lezen, schrijven en rekenen. Of dansen, timmeren, websites bouwen, noem maar op. Simpelweg omdat dat nodig is om in onze maatschappij te functioneren. Alle kinderen zijn bijzonder en uniek en het onderwijs van de toekomst zal er steeds meer op gericht zijn om een ieders talent naar boven te halen.

Op veel plekken in Nederland zijn al scholen ontstaan die dit vernieuwende onderwijsconcept toepassen. De situatie binnen de democratische scholen heeft veel overeenkomsten met het dagelijks leven in de maatschappij: een groep van verschillende mensen van verschillende leeftijden en met verschillende interesses beweegt door elkaar. Door de manier van leren en leven met elkaar voelen kinderen zich gewaardeerd om wie ze zijn, leren ze wat ze zelf belangrijk vinden en hoe ze met problemen om moeten gaan. Het zijn krachtige mensen die zelfvertrouwen hebben en initiatief durven nemen.

Omdat deze scholen geen geld van de overheid krijgen zijn ze afhankelijk van giften, subsidies en ouderbijdragen, en in de praktijk blijken daardoor alleen de scholen in de buurt van de grote steden levensvatbaar. Toch willen we de kinderen van een (relatief) dunbevolkt gebied als Zuidoost Groningen niet in de kou laten staan. Daarom begint een groepje enthousiaste ouders en leerkrachten een vernieuwende, sociocratische school voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs met de veelzeggende naam Plan B.

Voor Groningse kinderen die hun plekje in het reguliere onderwijs niet kunnen vinden. Voor Groningse kinderen die andere dingen willen leren, op een andere manier willen leren dan in het reguliere onderwijs. Voor hun toekomst in Groningen, voor de toekomst van Groningen.