3 Idee van: Johannes van der Mee Publicatiedatum: 19 februari 2020

Verfraaiing route Beneden Veensloot Meeden

Verfraaiing van de route Beneden Veensloot Meeden.

Mijn idee: De enorme kuilen blijvend opvullen door de weg breder te maken zodat het verkeer elkaar kan passeren zonder de berm te moeten gebruiken (oorzaak van de vele kuilen in de berm). Plaats bloembakken als verkeersremmende maatregel. Dergelijke bakken staan ook op de Hereweg in Meeden en op het Westeind tussen Zuidbroek en Sappemeer. De bermen voorzien van bomen en bossages.

Ik heb dit idee zelf bedacht. Ik ben ook bereid, wanneer zo’n verkeersremmende bak nabij huisnummer 11 Beneden Veensloot Meeden wordt geplaatst, het onderhoud van de groenvoorziening van die bak op mij te nemen, (water geven, onkruid verwijderen etc. etc.).

Door op deze wijze dit wegvak, Beneden Veensloot Meeden, aan te passen draagt het naar mijn mening bij aan de verfraaiing van deze toeristische route en bevordert het de verkeersveiligheid van de gebruikers (veel fietsers en wandelaars).

Bovendien sluit het prachtig aan bij het geplande opwaarderen van de Entree van Meeden, onlangs besloten en realisatie/aanvang dit voorjaar en komende herfst.