11 Idee van: Marck de Cloet Publicatiedatum: 01 april 2020

Verbindingszone Foxhol

Het dorp Foxhol ligt erg dicht bij de industrie. Er is een plan gemaakt om een verbindingszone te creëren; een strook tussen woningen en industrie die, ingericht als park, de twee werelden kan scheiden en tegelijk juist bij elkaar betrekken. Idealiter met een wandel- en fietspad die weer aansluit op de fietstunnel naar de polder.

Tot enige jaren geleden waren er problemen omdat de industrie te dicht genaderd was tot de woningen in het dorp Foxhol. Middels een nieuw bestemmingsplan en isoleren van huizen is gepoogd dit probleem te verkleinen. Nog steeds staat de industrie haast in de achtertuin van enkele woningen. Nu ligt er tussen industrie en woningen gedeeltelijk een groen stuk grond waar een parkachtige ruimte van gemaakt zou kunnen worden. Dit bevordert het uitzicht en verlaagt de hinder van de industrie (zowel geluid als uitzicht) als er een wal zou komen die als geluidswal zou dienen, en waar tevens een fiets- en wandelpad overheen zou lopen. Dan kan dit weer aansluiten op een ander project van een fiets- en voetgangerstunnel zodat er een logisch geheel van fietsroute en wandelroute ontstaat, vanuit Slochteren en Kolham door het dorp Foxhol, via de verbindingszone naar Haren en Groningen. goed voor recreatie, goed voor de bewoners van het dorp Foxhol, goed voor de industrie en minder hinder. Bovendien een positieve impuls voor het veelgeplaagde dorp Foxhol.

Er is in het recente verleden een schetsavond/ studie hiernaar gedaan en er zijn mooie ideeën uitgekomen met een parkachtig geheel met vele recreatieve mogelijkheden. Bovendien is een geluidswal in dit idee geïntegreerd. De industrie is zelf ook al bezig met het terugdringen van hinder door bv. het weghalen van een parkeerplaats en het verplaatsen van de hoofdingang, waardoor e.e.a. nu eenvoudiger is te realiseren.