3 Idee van: Eddy Kingma Publicatiedatum: 18 maart 2020

Veilige fietsverbinding

Zorgen voor veilige fietsverbindingen vanuit dorpen zonder voorzieningen.

Steeds meer voorzieningen verdwijnen uit de kleinere dorpen. Ook het openbaar vervoer in de ommelanden is nagenoeg afwezig. Dit betekent voor mensen gebruik maken van de auto of de fiets. Maar dan moet dit wel veilig kunnen. Wij pleiten dan ook voor een veilige fietsverbinding voor alle dorpen naar de dichtstbijzijnde kern met voorzieningen.

Als voorbeeld noemen we Pieterzijl. Dit dorp kent, op een actief dorpshuis na, geen voorzieningen. Voor voorzieningen als bijvoorbeeld scholen en winkels is men afhankelijk van het dorp Grijpskerk, wat op 5 km afstand is gelegen. Hier is alleen geen veilige fietsverbinding naartoe. Er wordt al jaren bij de overheid op aangedrongen, maar helaas tot nu toe zonder resultaat. Doorgaand-, en landbouwverkeer worden tezamen met het fietsverkeer over één weg geleid. Deze weg is onlangs als 60 km zone aangewezen, maar gebruikers gedragen zich hier niet naar en ook de inrichting laat te wensen over.

Voorstel is dan ook om deze veilige fietsverbindingen te realiseren om de leefbaarheid in de kleine dorpen te behouden en verkeersslachtoffers te voorkomen.