3 Idee van: Stichting Beleveniscollectief Omgeefmij HAND-MADE Publicatiedatum: 07 mei 2020

Veenvaart Compagnie

Een duurzame vaarvakantie als streekproduct:

Een vaarstructuur, zoals de Narrowcanals in de UK met Narrowboats, de Biesbos bij Giessenburg met
Chinese Sampans en de Giethoornse wateren met Punters is ook aanwezig in de Veenkolonien en in
het door maren doorsneden Groningse Hoogeland.

Verbeterde her-ingebruikname van ons erfgoed Veenkoloniale wateren bevorderen door middel van
innovatieve bouw en inzet van een combinatie van huurvloot en wal-accommodaties voor een divers
publiek.

12 duurzame innovaties: schip, streek- participatie, bijproducten en financiering:
1. Streeksgewijze aanpak
Vermarkting Drents-Groningse Veenkoloniale wateren als streekproduct.
2. Vrijwel onderhoudsvrij en recyclebaar bouwen
Met slijtvast gecoat ijzer of met HDPE recycle plaat.
3. Constructie mogelijk d.m.v. HDPE laswerk/extrude
Zo worden al jaren buizen en waterbakken gelast en kunststof schepen gebouwd.
4. Elektrische ringmotor voor kanalenvaart: geen stank- en lawaaioverlast en geen plastic zakken en
vissnoer in schroef en koeling tijdens de kanalenvaart.
5. Elektrificatie veenkoloniale wateren Geen stank, fijn stof en lawaai voor de deur!
6. Meteen ook elektrificatie van het Veenkoloniale wegennet, want in de Veenkoloniën is er vrijwel
langs elke waterweg een rijweg en een fietspad.
7. Netwerk accu laad- en wisselpunten wordt meteen ook netwerk B&B en plaggenhutten voor boot-,
auto- en fietstourisme.
8. Met elektrisch huurschip van B&B naar B&B en van Plaggenhut naar Plaggenhut varen = van
laadpunt naar laadpunt varen (arrangementen!). Overnachten aan boord ook mogelijk, dan wel
uitgestippelde route langs laadpunten varen om accu’s op peil te houden/om tijdig accu’s te wisselen.
9. Met elektrische huurauto’s en fietsen van B&B naar B&B = van laadpunt naar laadpunt rijden is
dan ook een arrangement.
10. Plaggenhutten plaatsen als trekkershut
Geen binnenruimte voor B&B bij acculaadpunt, dan voor overnachtingen moderne en comfortabele
nostalgische Plaggenhutten plaatsen in plaats van trekkershutten.
11. Routes en arrangementen, van laadpunt naar laadpunt, van plaggenhut naar plaggenhut
12. Financiering werf Veenvaart Compagnie en schepen:
– subsidies/overheden/banken
– privaat geld in de vorm van aandelen net zoals de veenkoloniale scheepsfinanciering vierhonderd
jaar geleden, vastgelegd in een scheepsscedule toen koop van 1/40ste aandeel in een te bouwen
vrachtscheepje niet ongebruikelijk was en de werfbaas zelf als aandeelhouder vaak voor 25% of meer
participeerde.

1/30ste aandeel in een nieuwe veenkoloniale ‘trekschuit’ zal, afhankelijk van de aandrijving, ongeveer
een waarde van € 1000 vertegenwoordigen en een vergelijkbaar winstaandeel.
De Veenkoloniale waterwegen niet meer als scheidslijn maar waar ze voor gegraven zijn: voor
transport en als verbinding.

Des te meer burgerparticipatie, bedrijfsdeelname en aandeelhouders langs het veenkoloniale water,
des te meer de waterwegen weer echte fysieke verbindingswegen worden.
De eigenheid van de veenkoloniën zal geaccentueerd worden. Bekijk de lintbebouwing: onder
architectuur gebouwd, de rijkversierde gevels, elk huis een winkeltje, een bedrijf of een kroeg, zelf de
kapiteinshuisjes hebben een nering, ondernemerschap ten top!
Zo waren de veenkoloniën, uniek en zo moeten ze weer gaan bloeien, daar wil dit vaarplan zo veel
mogelijk aan bijdragen: revival eigen identiteit om trots op te zijn!
Maak van veenkoloniën een sterk en positief merk!
Een nieuw imago en een nieuw elan voor wingewest Groningen, gezamenlijk op eigen kracht!