14 Idee van: Jakob Haverkamp Publicatiedatum: 03 februari 2020

Van waterwegen naar warmtebron

Het totaal aan oppervlakte water in de provincie Groningen bevat voldoende warmte om alle woningen in de provincie duurzaam te verwarmen. Investeer in een provinciaal netwerk om meerjarig alle (bestaande) woningen aardgasloos en 100% duurzaam te verwarmen. Het koelen van oppervlaktewater en het leveren van warmte aan inwoners is goed voor klimaat, milieu, de bewoners en versnelt ons afscheid van het aardgas.

In het kader van de energietransitie worden meerdere technieken en toepassingen onderzocht. Sinds enige tijd wordt daarbij ook gekeken naar de mogelijkheden om ’s zomers warmte te onttrekken uit oppervlaktewater. De provincie Groningen heeft naar een eerste schatting voldoende oppervlaktewater om alle bestaande woningbouw van warmte te voorzien. Daarbij is het noodzakelijk om de warmte in de zomer te oogsten en op te slaan om dit in de koude periode te kunnen gebruiken als basis voor grootschalige warmtepompen.

Het idee is dat iedere gemeente tenminste een laagwaardige warmtenet aanlegt en exploiteert. Per buurt of wijk of individueel kan deze basisvoorziening worden gebruikt als bron voor de opwekking van duurzame warmte tot bijvoorbeeld 80 graden voor ruimteverwarming. De laagwaardige warmtebronnen zijn oneindig en het koelen van deze bronnen heeft een gunstig effect op het klimaat, evenals de vorming van blauwalg en/of ontwikkeling van exoten in onze waterplassen en waterwegen. Een extra bron is bijvoorbeeld het effluent (gezuiverd afvalwater) van een rioolzuiveringsinstallatie.
Er zijn meerdere bronnen in de provincie beschikbaar die een continue restwarmtestroom kunnen leveren en direct inzetbaar zijn voor het verwarmen van woningen. Deze restwarmtebron is minder seizoenafhankelijk en continue beschikbaar