57 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 19 maart 2020

Van Kust naar Kern

‘Van Kust naar Kern’ bouwt in het verlengde van ’75 Jaar Vrijheid’ vanaf de kust landinwaarts aan een infrastructuur voor het Joodse erfgoed met als verbindende elementen: landschapsbeleving, ‘Erfgoedwaaier Galgal hamazalot’ en landschapsfotografie.

Van Kust naar Kern bouwt in het verlengde van ‘75 Jaar Vrijheid’ vanaf de kust landinwaarts aan een infrastructuur voor het Joodse erfgoed met als verbindende elementen: landschapsbeleving (Dijkhuisjes), ‘Erfgoedwaaier Galgal hamazalot’ en landschapsfotografie (met Summerschool en expo Parallel Traces) in Synagoge Groningen. De waaier sluit aan bij de Europese routekaart Joods erfgoed van de AEPJ (European Association for the Prerservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage) en omvat vijf routes, vanuit het oosten, noordoosten, noorden, noordwesten (Lauwersoog, overgangsgebied Friesland, Leek) en zuidoosten (Nieuwstatenzijl, overgangsgebied Drenthe en Duits grensgebied).

Het project verbindt onder andere de oudste Gronings-Joodse begraafplaats bij Farmsum, via de oudste synagoge in Appingedam met de oudste Joodse grafsteen. Er is jaarlijks een expositie te organiseren rond Parallel Traces in de Folkingestraat Synagoge (met koppelingsmogelijkheid aan atelierruimte voor verwerking/weerslag van het ervarene in woord/beeld/klank/gebaar of andere verdiepingsactiviteit gerelateerd aan de jaarlijks wisselende culturele agenda van Stad en Ommeland).

Daarnaast wordt benadrukt dat Groningen voor eenderde grenst aan open zee (Wad/Eems/Dollard) en aan zoet water (Lauwersmeer) dat vanuit het achterland naar zee gaat. De vijf routes bieden een nadere kennismaking met landschap en lokaal Joods erfgoed en geven inzicht in de belevingswereld van de pioniers onder de Ostjuden die zich in de 18e en 19e eeuw als vreemdelingen (ook vanwege dat water met zijn meerwaarde voor handel en transport) in de provincie vestigen. Die Joodse aanwezigheid omvat een tijdvak van ruim anderhalve eeuw. In het ‘anders-zijn’ bood en biedt zij bewoners en bezoekers een spiegel voor de ziel die zijn functie niet verliest.

Van Kust naar Kern stimuleert zo bewustwording, kennisontwikkeling en storytelling (De Verhalen van Groningen) en draagt bij aan de culturele wisselwerking tussen Stad en Ommeland.

…van kust naar kern, van ‘dei nait wil diekn mout wiekn’ naar ‘galgal hamazalot…’