7 Idee van: Peter Kruijt Publicatiedatum: 23 maart 2020

Van Bermgras tot Bouwplaat

Bermgras wordt na het maaien vaak gestort omdat er geen andere bestemming voor is. Dat brengt kosten met zich mee en de opbrengst voor de afvalverwerker is laagwaardige compost. Bermgras heeft een calorische waarde en de vezels kunnen hoogwaardig verwaard worden in de productie van bouwmateriaal.

Reststromen, zoals bermgras, kunnen benut worden voor het voorzien in een tijdelijke lokale warmtebehoefte. De hiervoor gebruikte biomassa wordt nadien verwaard in de klimaatneutrale productie van bouwmateriaal. Lokale en mobiele productie-eenheden worden georganiseerd in een Groningse keten volgens een estafettemodel. Zo onstaat een netwerk van samenwerkende bedrijven in een Groninger circulaire maakindustrie.

Door bermgras als biomassa in een natuurwarmte-installatie te gebruiken kan tijdelijk (wintermaanden) in lokale warmtebehoeftes worden voorzien. Na het benutten van (een deel van) de calorische waarde van de biomassa is deze gepasteuriseerd. In die conditie vormt zij een goede voedingsbodem voor schimmels. Voor dat doel geselecteerde schimmels vormen met hun zwamvlok een verbinding tussen de vezels van het groeisubstraat. Deze verbindingen hebben dezelfde functies als de doorgaans gebruikte niet-organische lijmen die in bouwplaten worden toegepast. Op deze manier kan in een periode van enkele weken bouwplaten van dit materiaal gemaakt worden. De bouwplaten zijn per definitie klimaatneutraal geproduceerd en in hun toepassing in de gebouwde omgeving mens- en milieuvriendelijk.

Wat gaan we doen?

Op het terrein van Loonbedrijf Mulder in Noorddijk wordt een eerste natuurwarmte-installatie (NWI) gerealiseerd. De installatie wordt gevuld met bermgras dat door het loonbedrijf in opdracht van de gemeente Groningen wordt gemaaid. Buro de Maten verzorgt de ruimtelijke inpassing van de installatie. SesamE voorziet de installatie van regel- en meettechniek. Met de warmte die de NWI produceert wordt in de winterperiode de onderhouds- en reparatieruimte in de bedrijfshal verwarmd. Aan het eind van de winterperiode wordt de inhoud van de NWI gebruikt in een pilot-productie van de coöperatie (in oprichting) FunGi Coop. FunGi Coop bestaat bij oprichting uit De Zwammerij, Buro de Maten en SesamE. De geproduceerde platen zullen in één van de Groninger proeftuinen worden toegepast.

De keten kan worden uitgebouwd door eenheden op te starten bij lokale overheden, agrarische en andere Groningse MKB-bedrijven en bij natuurorganisaties die tevens terreinbeheerder zijn.

Wat we in toukomst in Groningen gaan doen is samen-werken aan:

* het toevoegen van een groene energiebron aan het bestaande pallet
* de klimaatneutrale productie van bouwmateriaal
* toekomstbestendige werkgelegenheid
* het bouwen van een netwerk van circulaire ondernemingen
* Groningen op de kaart zetten als biomassa doe-provincie