24 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 26 februari 2020

Vaarverbinding tussen Groningen en Friesland

Recreatievaart moet op dit moment gebruikmaken van het Van Starkenborghkanaal om van Groningen naar Friesland te varen. Door de toenemende beroepsvaart geeft dit onveilige situaties en bovendien is dit niet een erg mooie route.

Ooit legde Stadhouder Caspers de Robles een vaarverbinding aan om de steden Groningen en Leeuwarden te verbinden. Als dit traject (gedeeltelijk) wordt hersteld, ontstaat er een prachtige vaarverbinding tussen de beide provincies. Tevens kunnen aan de route diverse toeristische elementen (havens, horeca) worden toegevoegd, waardoor de regio hier ook optimaal van kan profiteren. Dit plan is al grotendeels uitgewerkt, waardoor er al een basis ligt.