29 Idee van: Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen Federatie Watersportverenigingen Noord-Groningen Publicatiedatum: 11 maart 2020

Vaarroute: Rondje om de Noord

Ruim 15 jaar geleden is er een plan bedacht om een vaarcircuit te realiseren door Noord-Groningen voor de middelgrote recreatievaart die zijn meerwaarde vindt in het aan het circuit liggende (veelal historische) attracties en bezienswaardigheden. De zogenaamde Toervaart tussen het Lauwersmeer(gebied) en Delfzijl en omgekeerd.

Het voorstel onderscheidt twee onderdelen:

 1. Opwaarderen Damsterdiep
 2. Opwaarderen route Rondje om de Noord: Vanaf Damsterdiep  via het Westerwijtwerdermaar, het Boterdiep, door Noord-Groningen (Husingokanaal/Hoornse Vaart) naar het Lauwersmeer(gebied).

Doel was/is om een goed en aantrekkelijk vaarcircuit te krijgen voor de middelgrote recreatievaart waarmee een recreatieve impuls wordt geven die bijdraagt aan economische ontwikkelingen in dit gebied. Door het opwaarderen van zowel de infrastructurele gedeelte en vervolgens het vermarkten van de route met de nabijgelegen recreatieve voorzieningen, zal de vaartoerist langer in dit gebied verblijven.

Het Plan:

 1. Gehele vaarroute moet toegankelijk zijn voor de middelgrote recreatievaart met een doorvaarthoogte van 2,5 mtr. (In de praktijk 2,65 meter. i.v.m. de verwachte bodemdaling).
 2. Er moeten aanvullende korte en langere routes kunnen ontstaan voor de vaarrecreant.
 3. Obstakels als te lage bruggen moeten worden weggenomen.
 4. Breed draagvlak gemeentes en ondernemers.
 5. Project moet te vermarkten zijn.
 6. Overzicht van het circuit, knelpunten, toeristische voorzieningen, bezienswaardigheden en cultuurhistorie van het gebied.

Bij inventarisering bleek dat een interessante vaarcircuit gerealiseerd kan worden als een aantal knelpunten wordt opgelost.

Het project onderscheidt een 3-tal varianten:

 1. Opwaarderen c.q. verbeteren voorzieningen Westerwijtwerdermaar en Damsterdiep. (minimale variant).
 2. Opwaarderen c.q. verbeteren Westerwijtwerdermaar, Winsumerdiep, Warffumermaar, Rasquerdermaar, Kanaal Baflo-Mensingeweer, Hoornsevaart, Hunsingokanaal en Damsterdiep.
 3. Variant 2 + opwaarderen c.q. verbeteren voorzieningen Usquerdermaar en Helwerdermaar. (voorkeur).

Bij een inventarisatie is het hele traject met alle varianten reeds onderzocht, op schrift (aanpassingen en verbeteringen) en op geld gezet.

De provincie (en de stad Groningen) zijn (nog) onvoldoende bekend als verblijfsgebied voor de vaartoerist. Door het ontwikkelen van nieuwe routes en een wervende omschrijving van de vaartoeristische mogelijkheden in Groningen kan hierin verandering worden gebracht. Het beschikbaar hebben van een uitgebreid toervaartnetwerk is van grote in vloed op de intensiteit van het gebruik.

N.B.: Een aantal objecten of kunstwerken in Rondje om de Noord is in de afgelopen jaren uit oogpunt van veiligheid reeds vervangen of hersteld.