11 Idee van: Anoniem Publicatiedatum: 11 februari 2020

Urine van koeien omzetten in plantenvoedingsstof

Er bestaan initiatieven om menselijke urine middels melkzuurvergisting en fermentatie om te zetten tot een plantenvoedingsstof waarop in een hydrosysteem planten kunnen worden gekweekt. Dit heet anthroponics, oftwel hydroponics op menselijk afval.  https://anthroponix.org/projects/

Mijns insziens is het te complex om al deze urine per huishouden afzonderlijk op te vangen. We zouden een vergelijkbaar of beter effect kunnen sorteren door dit systeem toe te passen op urine van koeien. Hiermee lossen we het stikstofprobleem op, terwijl de veeteelt gezond kan blijven renderen.