1 Idee van: Wim Boeve Publicatiedatum: 31 maart 2020

Transitieboer, van landbouw naar zorg

De spil in het netwerk is er de transitieboer.  De transitieboer overweegt de stoppen met de bedrijfsvoering door toenemende wet- en regelgeving, het ontbreken van een opvolg(st)er of om andere redenen. De transitieboer wordt gefaciliteerd in de omzetting van zijn/haar bedrijfsgebouwen naar (zorg)huisvesting dmv een rood-voor-rood regeling.
Dagbesteding kan deels op de locatie van de boerderij deels op andere plekken, waaronder de winkel, in de kern plaatsvinden.
De winkel is een verzamelplaats waar een kleine supermarkt, een ontmoetingsplek, bibliotheek, kringloop, een budgetcoach etc zijn gevestigd.  In veel dorpen is een Multi Functioneel Centrum aanwezig waar deze activiteiten zouden kunnen plaatsvinden.
In veel kleine kernen is wel een Multi Functioneel Centrum van enige omvang. Een mogelijkheid is om behalve de huisarts hier ook een 1,5de lijns zorgpost in te richten, die naast behandeling expertise heeft op het gebied van preventie op allerlei vlakken. Onze eerste gedachten zijn een psycholoog, diëtist, verslavingszorg.

Naast de maatschappelijke winst en verrijking van kleine kernen is er een ecologische winst. Met het stoppen van een boerenbedrijf neemt de stikstofproductie af en als een deel van de grond hergebruikt wordt voor Tiny Forests of als gemeenschappelijke moestuin dan is er zelfs sprake van stikstof reductie. In meerdere opzichten een transitieboer.

Voor alle vraagstukken van dit plan is lokale expertise nodig: zorgprofessionals, juristen, fiscalisten, financiers, ecologen, ondernemers in retail en horeca.