15 Idee van: Annie Postma Publicatiedatum: 20 maart 2020

Toukomst voor Woldwijk

In Ten Boer is de coöperatie Woldwijk gevestigd op een terrein van 40 hectare weiland met daarop ook een boerderij. Inmiddels is er een zelfoogsttuin, een schuur vol zonnepanelen, een veld met tiny houses, yurts en een ontmoetingsruimte gebouwd van leem en stro. De coöperatie wil bijdragen aan een duurzame toekomst voor Groningen.

Als je de N360 afslaat naar Dijkshorn in Ten Boer, zie je eerst een gewoon dorp met een gewone nieuwbouwwijk. Maar al snel zie je iets anders: yurts, tiny houses, huizen van leem, een dak vol zonnepanelen en een grote zelfpluktuin. Het zijn de contouren van de Coöperatieve Vereniging Woldwijk. Een bijzondere plek in wording. De leden van de coöperatie hebben hun eigen activiteiten. Daarnaast creëren zij samen meerwaarde voor Woldwijk als geheel. Verankerd in de Ten Boerster gemeenschap dragen zij bij aan het debat over verduurzaming in de samenleving.

Vijf jaar geleden begon de ontwikkeling: de grond en de boerderij (ooit bedoeld voor nieuwbouw) kwamen beschikbaar voor alternatieve ontwikkelingen. Het lukte dankzij de inzet van de leden en een financiële impuls van de Regio Groningen-Assen. Woldwijk heeft potentie om zich te ontwikkelen tot een stevige sociale onderneming met een publieke doelstelling.

Ambities:

Gebruiksklaar maken en optimaliseren fysieke omgeving
Op het terrein bevindt zich de boerderij, een woongebied en agrarisch gebied. De boerderij is nu beperkt bruikbaar vanwege de slechte staat. Er is o.a. sprake van aardbevingsschade en asbest. De boerderij heeft potentie een bruisende ontmoetingsplek te worden en kennisoverdracht centraal te zetten. Dit vraagt om herstelwerk. Voor het woongebied geldt dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven. De aanleg van nieuwe infrastructuur kan daarbij helpen. Voor het agrarisch gebied geldt dat de focus ligt op het intensiveren van agrarisch natuurbeheer en vergelijkbare experimenten.

Bijdragen aan het maatschappelijk debat over verduurzaming
Door middel van kennisoverdracht en ontmoeting wil de CV haar educatieve waarde uitbreiden. Door een kenniscentrum op te richten in de boerderij en de opgedane ervaring van CV-leden te delen. Maar ook door activiteiten te verzorgen rondom o.a. lokaal voedsel, energietransitie, klimaatadaptie, duurzaam bouwen. De Wereldhuiskamer biedt de CV een geschikte ruimte voor lezingen en onderwijsactiviteiten.

Broedplaats voor nieuwe initiatieven
Woldwijk heeft letterlijk en figuurlijk ruimte om te experimenteren. De komende jaren bieden we meer initiatieven de mogelijkheid om op het terrein te starten. De boerderij kan bijvoorbeeld ingericht worden als werkplek voor (startende) zelfstandig ondernemers en op het woongebied is nog volop ruimte voor experimenteel bouwen.

Leefbaarheid, toerisme en economie
Het gebied ligt in een historisch landschap. Dit biedt mogelijkheden voor educatie, toerisme en recreatie. Te denken valt aan een tentoonstelling over het gebied, de realisatie van een B&B en een rustpunt voor passanten. Bezoekers komen zo in aanraking met de CV. Verder heeft de CV alle ingrediënten om een coöperatiewinkel te starten, of te fungeren als lokale voedsel-hub.

Kortom: de coöperatie Woldwijk wil een volgende stap zetten in haar ontwikkeling en kan daar alle steun bij gebruiken!