21 Idee van: Toeristische Marketing Organisaties Groningen Publicatiedatum: 12 maart 2020

Toukomst voor toerisme: Toeristische Beleefcentra

Voelen hoe het is om te wadlopen, de echte Groninger mosterd proeven, aan boord stappen van een turfschip of in Virtual Reality door een borg in 1700 lopen? Het kan straks allemaal in de Toeristische Beleefcentra die de toegangspoorten vormen voor de Groninger ommelanden. Hier kunnen toeristen en recreanten terecht om een voorproefje te krijgen van wat zich in de regio bevindt. Beleven staat voorop. Onze toeristische experts zorgen voor goede info, routes en arrangementen in de omgeving van de Beleefcentra.

Iedere regio krijgt een eigen Beleefcentrum, met ieder een ander thema. Naast het Werelderfgoedcentrum met het verhaal van de Wadden, zou er in Delfzijl een beleefcentrum rond het thema Energie kunnen komen, in Strokartonfabriek de Toekomst een beleefcentrum rond De Graanrepubliek, in Midden-Groningen of Veendam één over Scheepvaart, in Bourtange over Grensland Vestingland, enzovoorts. Samen laten ze het verhaal van Groningen beleven. De Beleefcentra liggen gunstig ten aanzien van aanrijrichting van bezoekers, bijvoorbeeld vanuit de stad, en toeristen.

Voor de gast moet het zo inspirerend zijn dat ze het gebied verder in willen trekken, dat ze verleid worden tot museum- of erfgoedbezoek, recreatie of een overnachting. In het Beleefcentrum kunnen ze ook terecht voor toegangskaarten, routes en arrangementen. Op deze manier stimuleren we bezoekers om langer te blijven of nog eens terug te komen. De beleefcentra zelf zijn ook al een echte trekker voor bezoekers.

Productmotoren
De ‘Productmotoren’, toeristische experts die ieder in hun eigen regio actief zijn, maken toeristische producten zoals routes, stellen arrangementen samen of initiëren evenementen in samenwerking met ondernemers en instellingen uit hun gebied. Wat ze maken en bedenken vinden de bezoekers terug in de Beleefcentra. Het Beleefcentrum is ook de plek waar inwoners en ondernemers worden geholpen bij het uitvoeren van hun ideeën op het gebied van toerisme en recreatie zoals routes of nieuwe accomodaties. Omdat alle ‘productmotoren’ van alle Beleefcentra regelmatig overleggen ontstaat er eenheid in het aanbod.

Achtergrond
Toerisme groeit hard de komende tijd: een stijging van 50% aan buitenlands toerisme en 25% aan  binnenlandstoerisme in 2030. In deze toeristische ontwikkeling liggen geweldige kansen waar de hele provincie Groningen van kan profiteren. De ontwikkeling van toerisme draagt immers direct bij aan de leefbaarheid en de werkgelegenheid in een gebied.

Dit idee is afkomstig van alle Groningse regionale toeristische marketingorganisaties :

Regiocoördinatie Recreatie & Toerisme Westerkwartier, Stichting Marketing Oldambt, Stichting Top van Groningen, Vereniging Marketing Midden-Groningen, Stichting Promotie Waddenland, Gemeente Veendam en Pekela, Stichting Promotie Westerwolde / Stadskanaal, Stichting Marketing Groningen