2 Idee van: Annemieke Grimbergen Publicatiedatum: 01 april 2020

Toukomst school: gezonde school 4.0

Kansen voor pilots en structurele veranderingen:
1. Elke dag een projectuur met extra vakdocenten dankzij een verlengde schooldag: leren samenwerken en communiceren – geen kind wordt meer gepest. Muziek. Koken. Kunst. Techniek.
2. Bewegen tussen de lessen door & op grotere, uitdagender en natuurlijke schoolpleinen
3. kleuters zijn weer kleuters. Dankzij dit project kunnen gedegen én nieuwe ideeën de ruimte krijgen in het onderwijs, kunnen docenten aan de slag met wat ze écht willen:

Een paar elementen:

– geen kind wordt meer gepest

  • – dankzij vaklessen van gastdocenten en vakmensen van buiten een veel bredere ontwikkeling, niet alleen cognitief. Hoofd, hart en handen! Goed voor de kinderen, goed voor gelijke kansen van kinderen
  • – geen kind is gemaakt om stil te zitten: dankzij bewegen in de les leer je beter, kan je stress afvoeren. In reguliere en complementaire zorg wordt hiermee al ervaring opgedaan. Tijd om het op school toe te passen en uitgebreid te onderzoeken
  • – schoolpleinen nodigen uit tot bewegen: dankzij dit project worden ze wel 3x zo groot bij nieuwbouw, en wie weet bij bestaande bouw. met voetbalkooien en natuurlijke inrichting.
  • – samen koken en samen lunchen: natuurlijk kleurrijk en gezond met lokale groente
  • – scholen mogen experimenteren met kleuteronderwijs: een kleuter is een kleuter, pas als ze schoolrijp zijn hoeven ze te leren. Nu is de kennis van de oude kleuterleidsters er nog! Met begeleidend onderzoek!
  • -leren van elkaar, en van andere schoolsystemen

Dit draagt bij aan het vergroten van de kansen van alle kinderen!