7 Idee van: Leonard Teerling Publicatiedatum: 30 maart 2020

Toeristische pareltjes inventariseren

Bij de ontwikkeling van de toeristische vaarroutes Tasmanroutes.nl kwamen wij, het regioteam van het Watersportverbond in samenwerking met de 11 maritieme musea in Groningen, er al snel achter dat het nog niet zo gemakkelijk was en zelfs zeer moeizaam op de vaarroutes en de fietsroutes op de aanlegplaatsen de nodige aantrekkelijke points of interest (de pareltjes) te vermelden. Her en der in gemeentelijke en VVV-folders en plaatselijke initiatieven kom je wel wat tegen. Ook op internet is het moeizaam zoeken naar de pareltjes in de regio. Zo konden we met enige moeite de Tasman vaarroute “Graanroute” via Google Maps voorzien van points of interest (zie de hyperlinks).

Onbegrijpelijk
Een provincie die roept dat er niets boven Groningen gaat heeft in de afgelopen decennia kennelijk nog geen kans gezien ‘haar rijksdaalders eens te poetsen’ en alle points of interest nu eens op een gestructureerde wijze te inventariseren. Deze pareltjes vervolgens vrij van rechten met tekst, foto’s en eventuele audio en videobestanden via internet beschikbaar te stellen aan een ieder die fiets-, wandel- of vaarroutes in Groningen ontwikkelt of een toeristische folder wil samenstellen om lokaal het toerisme een impuls te geven.

Points of interest
Points of interest zijn niet alleen tastbare bezienswaardigheden zoals een historische kerk, molen of bijzonder gebouw, maar ook dorps- en landschapsgezichten, landschapselementen, bijzondere natuur, een gracht of een plein met gezellige horecaterrasjes of een plek met een bijzonder verhaal. Het gaat niet zozeer om wat je ziet, maar om de beleving ervan. Een point of interest kan daarom niet zonder een bijpassend goed verhaal.

Format inventarisatie
Belangrijk is dat in elke gemeente de points of interest op dezelfde wijze worden vastgelegd. Een voorbeeld van een dergelijk format is de wijze waarop ideeën in Toukomst moeten worden aangeboden. Een soortgelijk zeer geschikt format hebben wij ook ten behoeve van het project Tasmanroutes ontwikkeld (met coördinaten en nummering op basis van postcode en volgnummer).

Cultuurhistorische centra en verenigingen
Deze inventarisatie kan worden gedaan door plaatselijke historische verenigingen, cultuurhistorisch centra of door vrijwilligers van musea. De hiermee gepaard gaande kosten zijn zeer overzienbaar en richten zich op het maken van rechtenvrije foto’s en rechtenvrije audio- en videobestanden, op tekst, alsmede op de kosten voor het vertalen in het Duits en Engels van de rechtenvrije tekst. Misschien worden wij ons dan ook nog wat meer bewust van behoud van ons historisch erfgoed.

Inventariseren van de toeristische pareltjes t.b.v routeontwikkeling voor fietsen, wandelen en varen is één van de doelen in het ‘Strategisch beleidsplan 2020/2025 vaar- en waterrecreatie Groningen’ van het regioteam van het Watersportverbond.